Minskade utsläpp från Stena Line

Foto: Stena Line

Stena Lines strategiska arbete med hållbarhet och åtgärder för att minska verksamhetens påverkan på miljön fortsätter. I Stena AB:s hållbarhetsrapport för 2015 som nu är publicerad redovisas minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp från Stenas shippingbolag. Stena Line överträffade bland annat målen för reducering av svavelutsläpp och CO2-utsläpp. 

En av de största förändringarna på många år för rederibranschen genomfördes i början av 2015 när fartygen i norra Europas SECA-område fick nya tuffare regler för svavelutsläppen. Tidigare gällde max 1 procent svavelhalt i utsläppen från fartyg, från 1 januari 2015 gäller 0,1 procent.

För Stenas shippingbolag i stort, där 93 fartyg i trafik över hela världen ingår, har de nya reglerna inneburit en total minskning med över 4 000 ton svavelutsläpp från 2014 till 2015, vilket motsvarar en minskning med 15 procent. För Stena Lines del, som har 34 fartyg i trafik, varav 24 inom SECA-området, har de totala utsläppen av svavel minskat med 53 procent.

- Hållbarhet är ett strategiskt prioriterat område för Stena Line. Fokus på hållbarhet är inte bara viktigt för Stena Line utan för hela sjöfarten som behöver långsiktigt hållbara bränslealternativ för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi driver för närvarande en rad olika initiativ kring att hitta alternativa bränslen. Vårt metanolprojekt på Stena Germanica är ett exempel, vi tittar också på batteridrift som börjar bli ett intressant alternativ för sjöfarten, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line.

Inom Stenas shippingbolag pågår sedan 2005 ett målmedvetet arbete inom Energy Saving Programme (ESP) med att minska bränsleförbrukningen. Målet är en minskning med 2,5 procent per år och resultatet för 2015 blev en minskning med 2,8 procent. För Stena Lines del ledde arbetet till en minskade bränsleförbrukning per nautisk mil med 4 procent och en minskning av CO2-utsläppen med 2,5 procent per nautisk mil.

- Vi jobbar på bred front med många olika initiativ för att minska vår bränsleförbrukning inom ESP. Det handlar om allt från att byta bulbar och propellrar för att våra färjor ska kunna segla med minskat vattenmotstånd, till att vi arbetar med digitala lösningar, framför allt vårt Fuel Management System, där vi samlar in en mängd olika data från våra 34 färjors olika system, som sedan används för att optimera driften. Målet är att fram till 2030 ha minskat CO2 utsläppen per nautisk mil med 35 procent säger Erik Lewenhaupt.

 

Stena Lines svavelutsläpp halverades under 2015, enligt bolaget. Foto: Stena Line