Persontransportbranschen tappar i kundnöjdhet

Allt lägre kundnöjdhet med buss och flyg. Graf SKI

För femtonde året i rad mäter och analyserar Svenskt Kvalitetsindex hur svenska inrikesresenärer upplever sina resor med buss, flyg och tåg. I årets undersökning uppger kunderna att hållbarhet är viktigt, men miljöfrågan kommer långt ner när det är dags att resa själv. Både kortare restid och bekvämlighet kommer långt före ett miljövänligare alternativ.

Persontransportbranschen som helhet tappar i kundnöjdhet under 2019 vilket främst spåras till en lägre kundnöjdhet med buss och flyg. Tågbranschen ligger däremot kvar på ungefär samma nivå som förra året. 

Långfärdsbussar har fått höga betyg så länge Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten i transportbranschen och är fortsatt det transportmedel resenärerna är mest nöjda med, trots den ganska stora nedgången jämfört med förra året. 

Noterbart är att kunderna uppger att lojaliteten har minskat betydligt och då särskilt att välja ”samma” bolag igen och att rekommendera transportbolagen. 

– Det indikerar att bolagen behöver kämpa mer för att behålla sina resenärer då kunderna är mer öppna för att faktiskt resa med andra bolag än de brukar välja, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex. 

I årets mätning är det samma trio som tidigare som kommer bäst ut inom de olika delområdena buss, flyg och tåg. Det betyder att det är Nettbuss Bus4You (buss), BRA (flyg) och MTR (tåg) som även fortsatt är kundernas favoriter.