DHL släpper Global Connectedness Index

Arkivbild

DHL har lanserat den femte upplagan av DHL Global Connectedness Index (GCI) – en detaljerad analys av globalisering baserad på internationella flöden av handel, kapital, information och människor. Den nya GCI-rapporten utgör den första omfattande utvärderingen av globaliseringsutvecklingen i 169 länder och territorier sedan Brexit-omröstningen i Storbritannien och presidentvalet i USA år 2016.

Trots en växande spridning av antiglobalisering i många länder uppnådde den internationella sammankopplingen en toppnotering 2017, detta då flöden av handel, kapital, information och människor över nationsgränserna intensifierades avsevärt för första gången sedan 2007. Stark ekonomisk tillväxt ökade internationella flöden medan viktiga politiska förändringar, såsom amerikanska ökningar av tullkostnader, ännu inte genomförts.

Indexet för 2018 mäter det nuvarande tillståndet av globalisering samt individuella rankningar för varje land som är baserat på djupet (intensiteten av internationella flöden) och bredden (geografisk fördelning av flöden) av ländernas internationella förbindelser. Världens fem främsta globalt förenade länder år 2017 var Nederländerna, Singapore, Schweiz, Belgien och Förenade Arabemiraten.

Åtta av de 10 mest anslutna länderna ligger i Europa vilket hjälper till att göra det till världens mest anknutna region, särskilt vad gäller handels- och människoflöden. Nordamerika, ledande inom kapital- och informationsflöden, är rankad tvåa bland alla världsregioner, följt av Mellanöstern och Nordafrika på tredje plats.

– Även om världen fortsätter att globalisera, finns det fortfarande en enorm outnyttjad potential runt om i världen, säger John Pearson, global vd DHL Express. GCI-rapporten visar att för närvarande är de flesta flöden och utbyten vi ser inrikes istället för internationella, även om vi vet att globalisering är en avgörande faktor för tillväxt och välstånd. Ett ökat internationellt samarbete fortsätter att bidra till stabilitet så att företag och länder som omfamnar globalisering gynnas enormt.

– Förvånansvärt, även efter globaliseringens senaste toppnotering, så är världen fortfarande mindre sammankopplad än vad de flesta tror, säger GCI-författaren Steven A. Altman, Senior Research Scholar på NYU Stern School of Business och Executive Director på NYU Stern’s Center for the Globalization of Education and Management. Detta är viktigt eftersom när människor överskattar internationella flöden tenderar de att oroa sig mer. Fakta i vår rapport kan hjälpa till med att lugna sådana rädslor och fokusera uppmärksamheten på verkliga lösningar på samhälleliga oroligheter gällande globalisering.

På en global nivå visar GCI till exempel att omkring 20 procent av den ekonomiska produktionen runt om i världen exporteras, cirka 7 procent av telefonsamtalsminuter (inklusive samtal via internet) är internationella och endast 3 procent av världens befolkning bor utanför de länder där de föddes. Rapporten blottar också tron om att avstånd blir mer och mer irrelevant. De flesta länder är mer sammankopplade med deras grannländer än med avlägsna nationer.

Tillväxtekonomier förbli mindre sammankopplade än avancerade ekonomier
GCI-rapporten fortsätter att avslöja stora skillnader av globaliseringsnivåer mellan avancerade kontra tillväxtekonomier. Tillväxtekonomier handlar nästan lika intensivt som avancerade ekonomier, men avancerade ekonomier är mer än tre gånger så djupt integrerade i internationella kapitalflöden, fem gånger så integrerade i människoflöden och nästan nio gånger så integrerade i informationsflöden. Dessutom, medan ledare från stora tillväxtekonomier har blivit stora anhängare av globalisering på världsscenen, har deras framsteg vad gäller global sammankoppling avstannat.

Sydostasiatiska nationer slog förväntningarna
De fem länder där internationella flöden överstiger förväntningarna mest är Kambodja, Malaysia, Mocambique, Singapore och Vietnam. Fyra av dessa fem länder ligger i Sydostasien. Sydostasiatiska länder drar nytta av kopplingar med bredare asiatiska försörjningskedjor samt ASEAN-politiska initiativ som främjar ekonomisk integration. Det här är positiva nyheter för regionen, eftersom en djupare global relation kan bidra till att påskynda ländernas ekonomiska tillväxt.