Norska järnvägen får "priskompensation" efter reviderad nationalbudget

- För att förbättra punktligheten krävs avsevärt ökade investeringar i underhåll och förnyelse över tid. Det är positivt att årets prisökning kompenseras, konstaterar Henning Bråtebæk, tillförordnad vd för Bane NOR. Foto: Avinor

Den norska regeringen föreslår ett bidrag till järnvägen för att kompensera för årets prisökningar. Det är viktigt, anser Bane NOR, att genomföra planerade åtgärder på järnvägen 2023. Förra årets kraftiga prisökning gjorde att flera åtgärder fick skjutas upp.

Att minska förseningar och inställda avgångar kräver avsevärt ökade investeringar i underhåll och förnyelse över tid. Det är därför positivt för järnvägen att årets prisökning kompenseras.

– Det är nödvändigt att upprätthålla framstegen i våra projekt och att genomföra planerat underhåll till 2023, säger Henning Bråtebæk, tillförordnad vd för Bane NOR.

I praktiken innebär det cirka 370 miljoner NOK för spårbundna utvecklingsprojekt och cirka 170 miljoner NOK för drift och underhåll.

Ett stort och komplext arbete

- Bane NOR har genomfört ett antal åtgärder som tillsammans ska stärka infrastrukturen och tror att dessa projekt kommer att ge god effekt. Det betyder dock inte att folk kan förvänta sig en snabb återhämtning, järnvägen har ett underhållseftersläp på cirka 26 miljarder NOK. För att förbättra punktligheten krävs avsevärt ökade investeringar i underhåll och förnyelse över tid. Det är därför positivt att årets prisökning kompenseras, berättar Henning Bråtebæk.

– Underhållsarbetet ska åtgärda det slitage som uppstår på en hårt trafikerad järnväg varje dag. Det gör inte nödvändigtvis infrastrukturen bättre, men det förhindrar förfall. Samtidigt ska vi förnya infrastrukturen och bygga ny. Det tar tid, men bör bidra till att stärka tågtrafiken i framtiden, avslutar Bråtebæk.

Källa: BaneNOR