EU och EBRD bidrar till modernisering av Moldaviens järnvägsnät

Lok med vagnar vid stationen i Moldaviens huvudstad Chisinau. Foto: Wikipedia Common,

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Europeiska kommissionen har godkänt ett finansiellt paket enligt vilket EU kommer att ge ett investeringsbidrag på 20 miljoner euro till ett projekt för att uppgradera två viktiga järnvägslinjer i Moldavien.

EBRD kommer att tillhandahålla 23 miljoner euro till den moldaviska regeringen.

Projektet syftar till att öka republiken Moldaviens logistik- och transitpotential och förbättra den operativa effektiviteten av den regionala infrastrukturen genom att bygga järnvägsinfrastruktur först längs sträckan Vălcineț - Bălți - Ungheni och under den andra fasen upprustas linjen Chișinău - Căinari.

Finansieringspaket

Restaureringen av järnvägssträckor som hör till Moldaviens nord-sydliga järnvägskorridor kommer att stärka den ekonomiska utvecklingen i Moldavien och underlätta transporten av varor från Ukraina till Europeiska unionen via Moldavien.

Finansieringspaketet uppgår till totalt 71 miljoner euro (28 miljoner euro kommer att investeras från andra källor).

Projektet kommer också att bidra till livsmedelssäkerhet genom att underlätta tillgången för ukrainska varor till den största operativa hamnen i Svarta havet, Constanta, samt de rumänska, moldaviska och ukrainska hamnarna Galați, Reni, Ismail och Giurgiulești. Dessa hamnar har en kumulativ operativ kapacitet som kan täcka en betydande del av Ukrainas exportbehov.

Källa: Calea Ferata din Moldavien