Bygganbudet för ett av Estlands största trafiknav har tillkännagivits

Byggandet av trafiknavet finansieras till största delen av Europeiska unionens medel. Karta: Rail Baltica

Den estniska trafikförvaltningen har i samarbete med Rail Baltic Estonia utlyst ett anbudsförfarande för byggandet av Kangru trafikplats på gränsen mellan Kiili och Saku kommuner.

Kangru trafikplats kommer att omfatta korsningarna mellan Viljandi motorväg, Kurna-Tuhala allmän väg och Rail Baltica järnväg.

Som en del av projektet kommer en gång- och cykelväg att byggas som förbinder byn Kangru med Rakusjön. Den befintliga korsningen mellan Viljandi motorväg och Kurna-Tuhala kommer att omvandlas till en trafikplats med flera plan för att öka trafiksäkerheten.

Ambitiöst projekt

Vidare kommer en 2,5 km lång sträcka av Viljandi Highway att breddas till fyra körfält, med den nya fyrfiliga delen belägen cirka 300–400 meter väster om den nuvarande sträckningen.

- Vi är glada över att vi, tack vare ett utmärkt samarbete mellan Estonian Transport Administration och Rail Baltic Estonia, kan erbjuda byggsektorn genomförandet av ambitiösa projekt. Byggnadsarbeten pågår redan vid många av Rail Balticas vägkorsningar, och Trafikverket kommer snart att offentliggöra nya anbud för byggandet av vägviadukter längs Rail Baltica, säger Priit Sauk, generaldirektör för Estonian Transport Administration.

- Kangru trafikplats, som ligger nära Tallinn, kommer att bli ett av de största vägbyggnadsprojekten i den estniska delen av Rail Baltica. Det kommer att adressera korsningen mellan Viljandi motorväg och Rail Baltica-järnvägen, vilket direkt bidrar till säkerheten för väg- och järnvägstransporter, säger Anvar Salomets, ordförande för Rail Baltic Estonia. Salomets uppskattade kostnaden för byggnadsarbetena till nästan 23,5 miljoner euro.

Fyra viadukter

Bygget kommer att innebära skapandet av fem armerade betongkonstruktioner, inklusive fyra viadukter och en gång- och cykeltunnel. Tre av viadukterna kommer att korsa järnvägslinjen Rail Baltica, medan en korsar den framtida fyrfiliga Viljandi motorväg.

En av viadukterna som korsar Rail Baltica-sträckan kommer att vara tillägnad fotgängare och cyklister. Gång- och cykeltunneln kommer att byggas under Viljandi Highway för att säkerställa säker passage för fotgängare och cyklister.

Vägarna hålls öppna under arbetet

Anbudsöppningen för den nyligen publicerade byggupphandlingen är planerad att ske under andra halvåret 2023, och kontraktet förväntas undertecknas under hösten i år. Bygget kommer att påbörjas under första halvåret 2024 och beräknas vara klart senast första kvartalet 2026.

Den estniska trafikförvaltningen är beställare för byggnadsarbetena. Vägsträckor kommer inte att stängas av för trafik under byggtiden.

Byggandet av korsningen finansieras till största delen av Europeiska unionens medel.

Källa: Rail Baltica