Infrabel och Belgien erhåller grönare räls

Det första koldioxidsnåla stålet från Saarstahl Ascoval i Saarland har anlänt!. Sett från utsidan ser ståltackorna - kända som stålämnen i teknisk jargong - ut som vanligt stål. Foto: SaarShtal

Dr Karl-Ulrich Köhler, ordförande i Saarstahls styrelse, Benoit Gilson, VD Infrabel, och Georges Gilkinet, förbundsminister för mobilitet Infrabel. Den belgiska infrastrukturförvaltaren, Infrabel, recent.y fick sitt första parti "gröna" spår.

Tillverkningsprocessen av dessa räls ger upp till 70 procent mindre CO2-utsläpp jämfört med en konventionell tillverkningsprocess med järnmalm och kol som råmaterial.

Bättre svetsteknik

Vid första anblicken är det ingen skillnad mellan dessa "gröna räls" och de som redan lagts på det belgiska nätet: de har samma egenskaper (utseende, vikt, robusthet) och transporteras även i korta sektioner via internationella järnvägskonvojer till Schaerbeek. Där, i Infrabels verkstad, kommer de att monteras, med hjälp av högprecisionssvetsteknik, för att bilda 300 meter långa skenor redo att läggas i spåren.

En liten ceremoni hölls i onsdags för att fira ankomsten av det första tåget från Hayange, i det franska departementet Mosel. Det 480 meter långa tåget transporterade 900 ton räls, som är bland de första i en ny generation som levereras till Belgien.

Återvunnet material

Grönare produktion

Innovationen kommer från tillverkningsmetoden, som inte kräver koks (ett bränsle som erhålls genom att värma kol till en mycket hög temperatur); stålet tillverkas med hjälp av elektriska ugnar. En annan utveckling, gynnsam för miljön, är att råvaran är metallskrot, det vill säga ett återvunnet material. Denna typ av produktionslinje minskar koldioxidavtrycket för dessa räls med cirka 70 procent.

Minskat årligt koldioxidavtryck

Infrabel hade vunnit ett offentligt kontrakt värt 200 miljoner euro från företaget Saarstahl Rail och dess franska produktionsenheter. Sedan augusti 2021 ägs Saarstahl Rail, med säte i Hayange, Frankrike, av den tyska koncernen SHS-Stahl-Holding-Saar och dess dotterbolag Saarstahl. Konkret kommer Saarstahl Rail att leverera nästan 2 800 kilometer av dessa "gröna räls" till Infrabel under de kommande fyra åren, vilket kommer att bidra till att minska utsläppen med cirka 224 000 ton, eller motsvarande det årliga koldioxidavtrycket för 9 000 genomsnittliga hushåll.

En innovativ process utvecklad av Saarstahl Rail

Saarstahl Rail är en del av en cirkulär ekonomi genom att erbjuda sina kunder återvinning av sina använda räls. Saarstahl Ascovals elektriska stålverk återvinner metallskrot från Saarstahl Rail-anläggningen i Hayange och från järnvägsnäten, smälter om det i sin elektriska ljusbågsugn och producerar högkvalitativt stål som levereras till Hayange-anläggningen. Hela tillverkningsprocessen för dessa gröna räls är särskilt miljövänlig, vilket minskar utsläppen.

Mest konkurrenskraftig

I en ständig förnyelseprocess av infrastrukturen läggs mellan 450 och 500 kilometer räls varje år på det belgiska järnvägsnätet. För att säkerställa bästa priser och kontinuitet i leveransen använder Infrabel flera leverantörer.

Detta offentliga kontrakt, som lanserades i slutet av 2022, inkluderade (ännu) inte miljökriterier, men Saarstahl Rails erbjudande visade sig vara det mest konkurrenskraftiga, samtidigt som det inkluderade denna "gröna järnvägs"-innovation. För att begränsa användningen av råvaror och minska utsläppen av växthusgaser i sin leverantörskedja tillämpar Infrabel redan miljö- och samhällskriterier i vissa upphandlingsfiler, i enlighet med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Källa: Infrabel