Network Rail tillkännager 5-årsplan för 44 miljarder pund för perioden 2024-29

Ingenjörer arbetar här med att reparera järnvägen på en brittisk bro. Foto: Net Work rail

Network Rail har publicerat sin femårsplan på 44 miljarder GBP för järnvägen i England och Wales.

Denna plan omfattar kontrollperiod 7 (CP7) från 2024–29. Den fokuserar på ökade investeringar i att tackla klimatförändringar, förbättra tågprestanda och investera i prioriteringar för passagerare och godsanvändare.

Network Rail Plan:

I december 2022 publicerade Department for Transport (DfT) sin Statement of Funds Available (SoFA) för järnvägen. Network Rail har sedan dess arbetat med planer för att leverera bästa möjliga järnväg med den summa pengar som finns tillgänglig.

Efter justering för förändringar i elkostnader är de etablerade 44,1 miljarderna GBP 1,8 miljarder GBP mer än vad som var tillgängligt i CP6 (2019–2024)

Network Rails plan för England och Wales

Network Rail avser att etablera en mer punktlig och pålitlig järnväg som kommer att ge en förbättrad passagerar- och godsupplevelse.

Detta involverar bland annat:

Att man inser behovet av att förbättra prestandan över resten av CP6

Att förnya hissar och rulltrappor och förbättra belysning och passagerarinformationssystem för att öka personlig säkerhet och säkerhet

Mer än fördubblar investeringarna – till 1,6 miljarder GBP – för att hantera klimatförändringar och göra järnvägen mer motståndskraftig mot väderförändringar

Investeringar i minskning av utsläpp och riktade nettonollinitiativ

Fokus på valuta för pengarna och ekonomisk effektivitet

Den avser också att stödja alla som använder järnvägen genom att:

Fortsätta att prioritera säkerheten för passagerare, allmänhet och personal

Investera i teknik och innovation såsom utrustning på tåg för att fjärrövervaka infrastrukturförhållandena

Invester 1,85 miljarder GBP i nästa generations signalering som kan förbättra tillförlitlighet och tågprestanda

Dessutom stöder planen även ekonomisk tillväxt och uppkoppling. Detta inkluderar:

Investerar i teknik och forskning och utveckling

Introducerar stora projekt som Transpennine Route Upgrade och förbereder för HS2

Stödja den fortsatta tillväxten av järnvägsfrakt för att nå sitt tillväxtmål på 7,5 procent

Att lägga grunden för Great British Railways (GBR)

Network Rails vd Andrew Haines sade med anledning av planen:

-När vi ser på de kommande fem åren är regeringens åtagande att investera 44 miljarder pund i drift, underhåll och förnyelse av Englands och Wales järnvägar en tydlig indikation på det starka ekonomiska värde som järnvägen tillför Storbritannien.

Omformar branschen

-Vår plan för CP7 är ambitiös, fokuserad på våra passagerare och kunder och speglar den nuvarande komplexiteten och utmaningarna som branschen står inför. Det kommer utan tvekan att finnas hinder framöver och jag ser fram emot att samarbeta med sektorn för att leverera denna plan, omforma branschen och bygga en järnväg som är lämplig för framtiden.

Källa: Network Rail