Grön ammoniak kan i framtiden ersätta tung brännolja i fartygstrafiken

Fortum äger stora markområden i Joddböle i Ingå och har en lång och framgångsrik historia som aktör på området. Nu planerar Fortum ny industriell användning för området i form av en servercentral och en bioterminal. Foto: Fortum/IVO

Planläggningen av industriområdet i Joddböle i Ingå har inletts och Fortum hoppas hitta en aktör som vill producera så kallad grön ammoniak.

Planläggningsprocessen i Joddböle i Ingå ska göra det möjligt att förverkliga den omtalade stålfabriken men bäddar också för annan slags industri att etablera sig.

Enligt Fotum kan ”Grön” ammoniakfabrik i finländska Ingå göra konstgödseln klimatsmart

Vill locka en aktör

Fortum, som är markägare på området, hoppas kunna locka en aktör som tillverkar så kallad grön ammoniak, det vill säga ammoniak som framställs med hjälp av förnybar energi.

– Vi tror att det finns en efterfrågan på grön ammoniak och undersöker nu om vi hittar någon lämplig aktör, säger Esa Suoninen, projektchef på Fortum.

Gödsel, bränsle och sprängämnen

Suoninen berättar att Fortum förhandlar med olika parter men att inga avtal undertecknats. För närvarande handlar det alltså om att genom planläggning möjliggöra denna typ av verksamhet.

Ammoniak är ett giftigt och starkt frätande ämne.

Används av gödselindustrin

Ammoniak används inom industrin vid tillverkning av bland annat konstgödsel, målarfärg, rengöringsmedel och sprängämnen.

Ammoniak, NH3, är en kemisk förening av vätgaser och kväve.

Ammoniak för industriellt bruk framställs genom Haber-Bosch-metoden.

Gödselindustrin använder sig av stora mängder ammoniak vid tillverkning av konstgödsel. Om tillverkningen av ammoniak kunde göras koldioxidfri skulle alltså också gödselindustrin bli mer miljövänlig, resonerar Suoninen.

– Det skulle göra gödselindustrin och lantbruket mycket grönare. Grön ammoniak kan också i framtiden ersätta tung brännolja i fartygstrafiken, säger Suonien.

Rysk ammoniak i Finland”

I Finland produceras konstgödsel av det norska bolaget Yara i Siilinjärvi och i Nystad. Yara har avsevärt minskat ammoniakimporten från Ryssland sedan kriget mot Ukraina inleddes men fortfarande används en del rysk ammoniak i finsk gödselindustri.

Också fossilfri ammoniak är giftig

Hur skiljer sig då det som kallas grön ammoniak från traditionell ammoniak?

Slutprodukten är exakt den samma oberoende av hur ammoniaken framställs. Även det som kallas grön ammoniak är alltså giftig och frätande på samma sätt som traditionell ammoniak är.

Orsaken till att Fortum bäddar för en fossilfri ammoniakfabrik i Joddböle är att det finns en efterfrågan på fossilfria lösningar i samband med det som brukar kallas ”den gröna omställningen”, då man övergår till mer miljö- och klimatvänliga produktionsprocesser också inom industrin.

Källa: Fortum