Dieselbussar får hjälp för övergång till elektrisk drift

Den första testbussen är nu klar för testning och det finns planer på att alla 49 bussar ska vara i full drift 2025. Ombyggnadskostnaderna ska ligga i nivå med priset på en begagnad buss och det verkar finnas ett stort intresse för projekt i Frankrike. Foto: Greenmot Elektrobus

Att konvertera dieselbussar till eldrift är ännu inte något hett ämne i Norden, där nya bussar mestadels anskaffas i nya upphandlingar. Men på vissa ställen är detta uppenbarligen ett hett ämne.

Brittiska Kleanbus har gjort dessa omvandlingar till en affärsidé. Företaget konverterar allt fler dieselbussar till eldrift. Men verksamheten är bara i sin linda. Företaget meddelade nyligen att man nu tagit fram en prototyp för att visa att tekniken fungerar.

"e-drivetrain in a box"

Det är ett modulsystem där det ska vara enkelt att hela tiden använda sig av den modernaste tekniken och det ska vara problemfritt att anpassa olika typer och fabrikat. Företaget kallar sitt system för "e-drivetrain in a box" och signalerar därmed att konverteringen ska vara enkel och kostnadseffektiv,

Vissa har kommit längre

Men några har uppenbarligen kommit längre. I Rouen i norra Frankrike kommer 49 Iveco Crossway intercitybussar att konverteras till eldrift och ges ett andra liv som skolbussar.

Kontraktet för ombyggnaden har tilldelats ett konsortium bestående av företagen Greenmot, Forsee Power, SPL Normandie och Comeca. Samarbetet mellan företagen sker på detta sätt: Forsee Power kommer att leverera batterimodulerna.

Det handlar om moduler på 11, 16 och 21 kW som kombineras till önskad batterikapacitet. Modulerna kommer att monteras i ett eftermonteringspaket av Greenmot i en ny fabrik i Villefranche-sur-Saône. De färdiga paketen, som består av allt som behövs för ombyggnaden, kommer att tas över av SPL Normandie som bygger in byggsatserna i bussarna.

Första testbuss

SPL Normandie ligger bara 25 kilometer från aktuell bussdepå och kommer även att ansvara för framtida underhåll. Den sista partnern, Comeca, är leverantör av laddinfrastrukturen.