Spanien: EU finansierar en ny järnvägsförbindelse till staden Castellóns hamn

Arbetet i Castellóns hamn inleds snart med spårprojektet för 8,3 kilometer av sektionerna I och II, elektrifiering (sektionerna I och II). Foto: Port of Castellón, Flickr..

Adif, Puertos del Estado och hamnmyndigheten i Castellón (Autoridad Portuaria de Castellón, APC) har undertecknat ett avtal för att främja åtgärderna för att implementera den nya södra järnvägstillfarten till Castellóns hamn.

Ansenlig investeringsvolym

Avtalet undertecknades den 20 januari 2023 i Madrid av presidenten för Adif, María Luisa Domínguez, presidenten för Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, och presidenten för APC, Rafael Simó.

Avtalet omfattar projekt och åtgärder med en investeringsvolym på 132 miljoner euro, varav Adif kommer att ta på sig 71,7 miljoner euro och APC de återstående 60,3 miljoner euro. Regleringen av finansieringsvillkoren är också ett av huvudmålen med det undertecknade avtalet.

Ny elcentral

De aktiviteter som föreskrivs i avtalet omfattar utförandet av plattforms- och spårarbeten på sektion II, en sträcka på 3,6 km från slutet av sektion I till hamnen, både på den yttre inflygningen och på hamnens inre nätverk.

Arbetet inleds med spårprojektet för 8,3 km av sektionerna I och II, elektrifiering (sektionerna I och II), utförande av arbeten för den nya elcentralen samt förberedelse av projekt och utförande av arbeten för säkerhets- och kommunikationssystemen.

De flesta av dessa åtgärder finansieras av europeiska fonder under den EU-finansierade planen för återhämtning, omvandling och motståndskraft - NextGenerationEU.

Källa: EU:s tidskrift