Fasta förbindelsen över Fehmarn Bält åter igen inför EU-domstolen

Det pågår en tvist om det danska statliga stödet, utan vilket den danska delen av Fehmarnbelt Fixed Link (FFBQ) påstås inte kunna byggas. Illustration: Femern AS

En tvist har pågått i sju år mellan färjebolaget Scandlines, andra rederier och miljöorganisationer och EU-kommissionen. Det handlar om det danska statliga stödet, utan vilket den danska delen av Fehmarnbelt Fixed Link (FFBQ) påstås inte kunna byggas.

I slutet av 2018 ogiltigförklarade Europeiska unionens allmänna domstolkommissionens första beslut från juli 2015 om lagligheten av sådant stöd. I kommissionens andra beslut i denna fråga från mars 2020 godkändes också det danska statliga stödet som lagligt.

”Samma svagheter”

Detta angrips nu igen av följande målsägande: Scandlines som målsägande och som intervenient i aktionsalliansen mot en fast Fehmarnbelt-förbindelse eV, Danish Ferries Association, European Association of Shipping Associations, Föreningen Svensk Sjöfart, NABU, Rederi AB Nordö-Link, Trelleborg Hamm AB, Föreningen av tyska redareföreningen; alla representerade av advokaten Lena Sandberg-Mørch från advokatbyrån Gibson Dunn (Bryssel) och av sina egna advokater.

I huvudsak kännetecknas stämningarna samma svagheter som kommissionens första beslut från 2015.

EU-domstolen förhandlade om klagomålen med sin sjätte senat i en sex och en halv timme lång session. Den handlade i huvudsak om klargörandet av frågor från domarna angående kärandenas och kommissionens argument. Omfattningen av frågekatalogen framgår redan av förhandlingarnas varaktighet. Vid förhandlingen företräddes actionalliansen av advokaten Dr. Wilhelm Mecklenburg. 

Svarandekommissionen försvarades endast av två advokater. Eftersom den danska regeringen anslöt sig till kommissionen som intervenerat, biträddes den förstnämnda av en annan dansk advokat. Det som var uppenbart och anmärkningsvärt vid förhandlingen var att försvarsadvokaterna uppenbarligen kämpade om att svara på domarnas frågor. Målsägandens sida kunde emellertid klara de frågor som ställdes betydligt mycket bättre.

Vacklande motiv

Action Alliance försöker i första hand att klargöra huruvida FFBL:s övergripande projekt överhuvudtaget ligger i Europeiska unionens gemensamma intresse. Om domstolen förnekar detta påstående från kommissionen, kommer motiveringen för dess domar som upprepade gånger används av den federala förvaltningsdomstolen med den överordnade betydelsen av FFBL för det transkontinentala transportnätet också att vackla. Detta skulle då vara av betydelse för målsäganden vid eventuella stämningar mot beslut om plangodkännande för den inlandsjärnvägen som ligger inom tyskt territorium.

En dom från EU-domstolen utfärdas i slutet av sommaren 2023.

Källa: LOK-Report