Rederiet Finnlines lägger två nya fartyg mellan Nådendal och Kapellskär

Det första fartyget, Finnsirius, sjösattes den 30 augusti 2022 och kölläggningen av det andra, Finncanopus, firades den 1 september 2022. De två fraktpassagerarfartygen kommer att börja trafikera från Finland till Sverige och Åland 2023. Foto: Finnlines

Rederiet Finnlines lägger som bekant in två nya fartyg på rutten mellan Nådendal och Kapellskär i september och november. Fartygen dubblar passagerakapaciteten jämfört med situationen idag.

– Finnlines är ett fraktbolag och frakten har ökat med nästan 40 procent de senaste tio åren på rutten mellan Finland och Sverige så det är helt naturligt att vi satsar på frakten med större fartyg, säger verkställande direktör Tom Pippingsköld vid Finnlines, till Svenska Yle.

På samma gång så kan vi öka passagerarkapaciteten och vårt koncept med nyttopassagerare passar in i den här strategin.

Över 200 personer ska anställas och det finns ett behov av många olika sorters personalgrupper.

Finnlines avgångar riktar sig till de bilburna passagerarna som förväntas öka. Rederiets egna utredningar visar dessutom att många bilburna gärna åker till Åland sommartid och därför väljer man nu att satsa på dem.

Källa: Svenska Yle