Ny anläggning för grönt bränsle på väg i Sverige

Dåva kraftvärmeverk, placerat strax utanför Umeå, är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle. Här producerar Umeå Energi fjärrvärme och el av sorterat avfall och rester från skogsindustrin. : Creative Commons erkännande, Foto: Johan Gunséus/SYNK

Bolagen Liquid Wind och Umeå Energi kommer att etablera Sveriges tredje e-bränsleanläggning i Umeå som ska producera grönt bränsle för sjöfartsnäringen.

Sverige kan få sin tredje så kallade elektrobränsleanläggning som ska ligga i Umeå och producera grönt bränsle till sjöfartsnäringen.

Utmärkta möjligheter

Det är de två bolagen Liquid Wind och Umeå Energi som har genomfört en studie om möjligheterna att sätta upp en anläggning i den svenska staden och slutsatsen är klar.

Det finns utmärkta möjligheter att etablera Sveriges tredje elbränsleanläggning för sjöfartsindustrin" vid Dåva kraftverk i Umeå, skriver parterna i ett uttalande.

Slutgiltigt investeringsbeslut 2024

Nu inleder de två företagen ett partnerskap som ska förverkliga planerna på en e-bränsleanläggning som ska producera upp till 100 000 ton grönt bränsle per år.

Planen är att kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut 2024 med produktionsstart 2026. kommer att etablera Sveriges tredje e-bränsleanläggning i Umeå som ska producera grönt bränsle för sjöfartsnäringen.

Källa: Liquid Wind