Trolleybussar: Hur säkra och funktionsdugliga är de?

En trolleybuss som lämnar ett stopp vid Gaia Trafikks högkvarter i Bergen, Norge. Foto: Wikipedia Common, kredit: Snorri Matthiasson

Trolleybussarna har i regel uppfattats som ytterst miljövänliga, men hur säkra är de?

Redan 1928 påbörjades planerna på en trolleybusslinje i Bergen.  Men linjen togs inte i drift förrän 1950. I april 2022 öppnades en ny linje och sedan dess har det uppstått ett antal problem som ledde till att alla Trolleybussarna i Bergen parkerades senhösten 2022.

Follobanan

Follobanan i östra Norge får mycket uppmärksamhet för alla sina fel och brister efter starten. Men i Bergen har de liknande problem med Trolleybusslinjerna. Själva bussarna har i stort sätt fungerat bra, men det finns problem med de strömförande linjerna som används av busströmavtagarna.

På den nya linjen från Puddefjordbroen till Lyngbø har flera fel och brister upptäckts. Den 10 december 2022 valde man att lägga ner vagnsanläggningen på Laksevågssidan, från Puddefjordbron till Lyngbø. 

Ökade kostnader

- Det har inträffat flera driftsincidenter under perioden sedan anläggningen öppnades i april 2022. Dessa incidenter har resulterat i skador på såväl strömavtagare på bussar som på infrastruktur och därmed ökade kostnader, säger Geir Østerfeldt på Bybanen AS.

- Som ett resultat av detta behöver vi få en överblick över fel och brister inklusive förbättringar i anläggningen innan vi kan öppna igen. Vi för dialog med Bybanen Utbyggd för att kartlägga fel och defekter som kan kopplas till garanti/reklamation. För att åtgärda upptäckta fel är vi också beroende av externa resurser som har begränsad tillgång i Europa. I dagsläget vet vi inte hur lång tid det här arbetet kommer att ta, inte heller omfattningen av kostnaderna och därmed när anläggningen kan öppnas igen”, säger Østerfeldt vidare.

Väntar på komponenter

Men bussarna går inte bara på den här linjen. Bussarna går också på den ursprungliga Trolleybus-linjen.

- På linjen mellan Birkelundstoppen och Sentrum är elen avstängd på vissa delar av sträckan till följd av pågående arbeten. Bland annat kopplat till anläggningen på Haukelands sjukhus som byggs om i samband med det nya spårvägshållplatsen. Det har inget med själva Trolleyanläggningen att göra, men vi väntar på några komponenter som måste installeras innan vi kan ta anläggningen i drift igen, förklarar Østerfeldt.

Ett antal incidenter

Det har inträffat ett antal incidenter på linjen som har gjort att alla bussar har parkerats.

Den 10 december 2022 utbröt en brand i en kontaktledning vid Carl Konowsgt. Skador i samband med branden har åtgärdats. 

Vad gäller branden i sektionsavdelaren i april 2022, vid Kringsjåveien/Håsteinsgaten, berodde detta på en felaktig anslutning i samband med installationen av anläggningen, och har inget samband med branden i december. Felet hittades och åtgärdades innan anläggningen togs i drift igen.

Den 16 december 2022 upptäcktes en vattenläcka vid Mannsverk som ledde till jordfel och elavbrott. Skadan har reparerats tillfälligt. 

Använd alternativa bussar

Under tiden använder operatören alternativt material. Men detta har inte gått obemärkt förbi. De anställda som ansvarat för service och underhåll på trådbussarna från Solaris har fått en oönskad lång semester och vet inte när de kan återgå till jobbet. 

Operatören av bussarna, Tide Buss AS, vet inte heller när bussarna kan tas i drift och det har gett dem utmaningar att planera materialanvändningen.

Källa: Norska Bussmagasinet