Daimler Buses siktar på helelektriska långfärdsbussar

Från och med slutet av detta decennium har Daimler Buses för avsikt att erbjuda helelektriska bussar med sina varumärken Mercedes-Benz och Setra. För att påskynda utvecklingen meddelar Daimler Buses att de har slagit sig ihop med forskningsinstitut och experter från branschen för att bilda Electrified Coach-projektet – kort och gott ELCH. Projektet finansieras av Tysklands federala ministerium för ekonomi och klimatåtgärder. Bild: Sustainable Bus

Helelektriska stadsbussar har blivit en vanlig syn på en rad platser i världen. Daimler Buses siktar nu på att introducera elektriska långfärdsbussar under varumärkena Mercedes-Benz och Setra i slutet av detta decennium.

För att uppnå detta har Daimler Buses inlett ett samarbete med välkända forskningsmiljöer och experter inom branschen. Projektet har fått beteckningen ELCH, vilket är en förkortning för El ectrified C oac h project.

En annan utmaning

Elektrifiering innebär lite andra utmaningar för långfärdsbussar än stadsbussar. Räckvidd är bara en av dessa. Andra utmaningar är en laddstruktur för effektiv laddning under vägen, tillräcklig nyttolast och utrymme för passagerare och bagage, flexibilitet i användningen och förstås komfort. Syftet med ELCH-projektet är bland annat att utveckla en modulär drivlina, samt att presentera två demobussar med tekniken under de kommande fyra åren. Omfattande tester kommer sedan att initieras under realistiska driftsförhållanden.

Synergieffekter

Ett modulärt framdrivningssystem kommer att testas noggrant i konceptfasen vad gäller energiförbrukning, räckvidd, prestanda och batteritid. Det förväntas att synergieffekter kan uppnås här med komponenter från lastbilsdivisionen av Daimler Truck. Här har man redan kommit långt när det gäller att ta fram elbilar som passar längre sträckor.

Stor kunskap om långfärdsbussar

Daimler Buses är koordinator för ELCH-projektet, som till stor del kommer att dra nytta av experter från bland annat Karlsruhe Institute for Technology (Institute for Information Technology), University of Mannheim (Institute for Sustainable Energy Studies), Technical University of Kaiserslautern (Institute for Mechanical and Automotive Design and Institute of Fluid Mechanics and Fluid Flow Machines) och bussoperatören Flix SE. Flix SE är en betydande operatör av långfärdsbussar och kommer att kunna bidra med stor kunskap om de driftsförhållanden som sådana fordon möter.

Källa: Daimler Buses