Sanktionerna mot Ryssland påverkar trafiken i Karleby hamn

Karleby hamn är den tredje största i Finland. I fjol uppgick totaltrafiken till 6,5 miljoner ton. Witting berättar att man beräknar det här årets bortfall till omkring 2 miljoner ton. Foto: Karleby Hamn

Nyligen blev det stopp i transittrafiken från Ryssland i finländska Karleby hamn. Bortfallet kan uppgå till 2 miljoner ton

Enligt vd Torbjörn Witting är hamnens viktigaste uppgift ändå att betjäna den inhemska exportindustrin. Det gäller särskilt papper och massaprodukter. Under 2021 stod transittrafiken från Ryssland för 38 procent av helhetstrafiken. Framför allt handlar det om råmaterial för stålindustrin.

Servar papper- och massaindustrins exportsektor

– I praktiken kommer den största delen av trafiken från Finland, berättar Karleby hamns vd Torbjörn Witting.

Witting säger att hamnens viktigaste uppgift är att betjäna exportindustrin, framför allt det närliggande industriområdet.

Trafiken med rysk järnpellets har varit i gång i 18 år. Nu har trafiken stoppats.

Rysslandsberoendet har minskat

Genom åren har man varit mycket beroende av transittrafiken från Ryssland. Som mest har den utgjort 60 procent av totaltrafiken.

De senaste åren har man lobbat för att Karleby hamn ska bli en så kallad stomhamn i det europeiska transportnätverket TEN-T.

Finland håller på att utforma sitt utlåtande till EU-kommissionens plan för TEN-T-nätverket. Klassificeringen kan ha betydelse bland annat för möjligheterna att få stödpengar. Tanken är att det nya nätverket ska tas i bruk 2024.

Ersätts av annan trafik

Karleby hamn består av tre hamnar: Djuphamnen, Silverstenshamnen och Stamhamnen. Djuphamnen är den som berörs mest av den ryska trafikens bortfall.

Bortfallet gör att det inte finns behov att utveckla Djuphamnen just nu. På sikt kan man förlänga kajer och ta nya områden i bruk.

Trafiken från Ryssland har dock redan delvis ersatts av annat.

Källa: Karleby hamn