Deutsche Bahn satsar 1 miljard euro mer för digital järnväg

Mätning av spårbredd, spårvidd och överbreddning på en strömbrytare. Sensorer registrerar hela tiden vilket tåg som färdas vart. Intelligenta mätanordningar förutsäger när till exempel en viktig åtgärd eller funktion misslyckas eller håller på att haverera. Detta möjliggör förutsägande underhåll. Foto: Deutsche Bahn

Tyska Förbundsministeriet för digitala frågor och transport (BMDV) och Deutsche Bahn (DB) driver på med planeringen av det digitala järnvägssystemet i Tyskland.

Tysklands Transportminister Dr. Volker Wissing och DB Infrastructures styrelseledamot Berthold Huber undertecknade nyligen de relevanta avtalen i Berlin.

Utifrån det så kallade startpaketet

Ett befintligt finansieringsavtal höjs från cirka 1,7 miljarder till cirka 2,7 miljarder euro. Dessutom har DB fått godkännande från den federala regeringen för ytterligare finansiering av planeringen av flera projekt från det så kallade startpaketet.

På sikt ska alla sträckor och järnvägsknutpunkter utrustas med det europeiska tågstyrsystemet ETCS (European Train Control System) och digitala förreglingar och den gamla tekniken ska helt bytas ut.

Målet med moderniseringen:

Mer utrymme för tåg, bättre punktlighet och färre störningar – möjliggjort av intelligenta nätverksanslutna data från infrastruktur och fordon. I framtiden kommer DB att kunna helt omorganisera verksamheten på järnvägsnätet och skapa upp till 35 procent mer kapacitet.

Digitaliseringspress för godskorridorer

De medel som nu har gjorts tillgängliga används bland annat för att modernisera och digitalisera infrastrukturen på godskorridoren Rhen-Alperna. Denna huvudlinje från de holländska Nordsjöhamnarna till Italien ska utrustas med det europeiska järnvägstrafikledningssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Systemet ger ett betydande bidrag till att underlätta gränsöverskridande tågtrafik i Europa. Hittills har lok och flera enheter behövt utrustas med en mängd olika nationella säkerhetssystem. Med ERTMS kommer detta inte längre att behövas i framtiden.

Europeisk korridor mellan Danmark och Österrike

Dessutom kan DB initiera ytterligare planering för Skandinavien-Medelhavskorridoren med cirka 307 miljoner euro. Den europeiska korridoren mellan Danmark och Österrike, som också är viktig för godstrafiken, ska vara fullt utrustad med ETCS i slutet av 2030. Det handlar om totalt 4 500 kilometer spår.

Digital nod Stuttgart: storstadsregionen som en global pionjär

Ytterligare 83 miljoner euro är tillgängliga för att planera den tredje byggstenen för den digitala noden i Stuttgart. År 2030 kommer tågverksamheten i Stuttgart-området också att styras av digital teknik, som sträcker sig bortom ändpunkterna för S-Bahn-linjerna.

Kärnan i noden kommer att gå i drift tillsammans med Stuttgart 21 2025 med ETCS utan signaler – storstadsregionen kommer därmed att ta en pionjärroll över hela världen.

Cirka elva miljoner euro i planeringsmedel är öronmärkta för höghastighetslinjen Köln-Frankfurt/Main. Till 2028 avser DB att utrusta cirka 200 kilometer spår med ETCS och digitala förreglingar. Detta steg säkerställer mer kvalitet och effektivitet i tågdriften. Samtidigt kan felbenägna system och äldre förreglingar bytas ut helt.

Pressmeddelande Deutsche Bahn