VR:s energieffektivitetsprogram söker nya sätt att förbättra energianvändningen

VR:s nya eldrivna Vectron-lok på väg. Foto: VR

Finländska tågoperatören VR lanserar ett program för energieffektivitet som syftar till att förbättra energieffektiviteten med 5-10 procent och involvera alla VR-medarbetare och intressenter i företagets sparsatsning.

Åtgärderna omfattar främjande av ekonomiskt sätt att köra, utveckling av transport- och fordonsplanering, effektivare energianvändning på bangårdar samt bättre användning av data och analyser för att övervaka energiförbrukningen.

Kan bli dubbelt så höga

Den rådande krisen i hela Europa påverkar hela samhället och varje hushåll. Ökningen av elpriset och dess tillgänglighet på vintern pratas det mycket om. VR gör det också.

Det har uppskattats att koncernens energikostnader nästan kan fördubblas i år på grund av effekterna av prishöjningen. VR använder nästan 1 procent av den totala elförbrukningen i Finland. Det mesta av elen VR använder, 90 procent, förbrukas av tågtrafiken och efter det kommer tågoperatörens största elkonsument, nämligen fastigheterna.

Som företag anser VR sig ha gjort ett långsiktigt och bra arbete för miljön och energieffektiviteten i årtionden.

Vill även hjälpa Finland

VR:s mål är att minska energiförbrukningen med 15 procent per produkt till 2025, som det står i VR:s miljöprogram. 

- Som VR vill vi också hjälpa Finland i den utmanande energisituationen. Eftersom vi är en stor energiförbrukare på nationell nivå, påverkar vårt agerande ur synpunkterna för elbristen och förbrukningstopparna. Vi måste hitta och använda alla verktyg vi kan använda för att stärka prognostisering och beredskap och för att utnyttja potentialen för energibesparingar inom den närmaste framtiden, säger Erkka Repo, CFO på VR.

Fler sparåtgärder

- Samarbete är nyckeln till framgång. Vi samarbetar ständigt nära med olika intressenter. Med Fintraffics trafikstyrning kan betydande besparingar uppnås genom att minska onödiga tågstopp och planera dem bättre. På godstransportsidan har vi dessutom tillsammans med kunderna gjort insatser för att förbättra transportsektorns energieffektivitet. Till exempel att optimera tågkilometer, förbättra fyllnadsgrader och minimera tomkörning är metoder som redan identifierats och används, fortsätter Repo.

Programmet är på intet sätt begränsat till kortsiktiga mål, utan syftar även till att blicka längre bort. Allt eftersom energieffektivitetsprogrammet fortskrider, kommer vi att titta på mer långsiktiga åtgärder för att stödja övergången till förnybar energi och säkerställa de mest energieffektiva och miljövänliga valen vid köp av nytt tågbestånd.

Källa: VR