Tävlingen Nordic Mobility Competition om självkörande bussar har öppnats

Autonom körning i Oslo. Samverkanspartnerna understryker att syftet med tävlingen är att bidra till en ökad förståelse för hur framtida mobilitetslösningar kan bidra till mer rörlighet och god platsutveckling med mindre markanvändning, energianvändning och resursanvändning, allt viktigt för att nå hållbarhetsmålen. Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Under Nordiska kollektivtrafikkonferensen tidigare i november utannonserades Nordic Mobility Competition. Vinnaren kommer att få ekonomiskt stöd på 840 000 NOK för ett sex månaders prov på den självkörande bussen.

Aktörer som kan lämna sitt tävlingsbidrag är till exempel kollektivtrafikföretag, kommuner, landsting, fastighetsutvecklare, husbyggare, bostadsförvaltare, vårdinstitutioner, nöjesparker, företagarföreningar och trafikföretag.

Öppet för tävlingsbidrag

Det är också möjligt för olika aktörer att samarbeta för att förbereda och genomföra sitt bidrag. Sista ansökningsdag är den 15 december i år.

Kongsberg By&Lab, ITS Norway och Applied Autonomy står bakom Nordic Mobility Competition.

Autonom buss som ett eget varumärke

Vinnaren får därmed disponera en självkörande buss i ett halvår. Detta gör det möjligt för allmänheten att prova en tjänst som de inte har provat tidigare. Vinnaren kan använda bussen i sitt eget varumärke genom att foliera den självkörande bussen med partners som delar kostnaderna.

Ett sådant projekt kommer att kunna bygga kunskap om framtida automatiserade transporter och kan utveckla nya ruttkoncept. Andra effekter är att man kan vara en drivande kraft för resurseffektiv platsutveckling, och att företaget visar att man tar hållbarhet på allvar och är en del av lösningen för beteendeförändring mot utsläppsfria och attraktiva alternativ för mobilitet.

Källa: Nordic Mobility Competition