Hitachi Rail undertecknade ett ramkontrakt på 867 miljoner euro för installering av ERTMS i centrala och norra Italien

ERTMS digital signalering. Hitachi Rail är världsledande inom digital signalering och först med att introducera ERTMS-teknik i Europa. Foto: Hitachi Rail

Hitachi Rail har tilldelats ett ramkontrakt värt 867 miljoner euro för att leda ett konsortium av företag som ska utveckla och leverera digital signalering av European Rail Traffic Management System (ERTMS) på 1 885 kilometer av det italienska järnvägsnätet.

Digital signalering

Det nya kontraktet omfattar centrala och norra Italien – inklusive rutter i Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardiet, Ligurien, Veneto och Friuli Venezia Giulia-regionerna.

Kontraktet, tilldelat av Ferroviaria Italiana (RFI), följer tilldelningen av ett ramkontrakt på 500 miljoner euro till Hitachi Rail för design och implementering av ERTMS digital signalering på 700 kilometer järnvägslinjer inom italienska järnvägsnätet.

Ett sömlöst järnvägssystem

ERTMS är det mest avancerade digitala järnvägsstyrsystemet, vilket gör att fler tåg kan använda sträckorna samtidigt som hastigheten och tillförlitligheten ökar. Tekniken kommer att tillåta tåg från angränsande europeiska länder att köra oavbrutet på italienska rutter, med målet att skapa ett sömlöst järnvägssystem över hela Europa. ERTMS används redan på italienska höghastighetslinjer och utvidgas nu till regionala linjer.

Tekniken innefattar ett radiosystem som möjliggör kommunikation mellan tåget och spåret, samt automatisk aktivering av nödbromsar vid fara eller när tågen överskrider maxhastigheten. Genom att reglera hastighet, acceleration och bromsning gör tekniken det möjligt för tåg att resa mer effektivt inom och längs linjenätet, vilket minskar energiförbrukningen och minskar järnvägens koldioxidavtryck.

Hitachi Rail är världsledande inom digital signalering och först med att introducera ERTMS-teknik i Europa - Storbritannien, Italien, Spanien, Sverige och Frankrike - och på de mycket konkurrensutsatta marknaderna i Kina och Indien.

Källa Hitachi Rail