Sachsen/Tjeckiska Republiken: Gränsöverskridande variant för nya Erzgebirge-tunneln presenterades

Arbetet pågår med den framtida järnvägen i Eierberge-tunnel mellan Dresden och Prag. Foto: Deutsche Bahn AG / Frank Kniestedt)

Planerna för den nya linjen mellan Dresden och Prag tar konkret form: Deutsche Bahn (DB) presenterade nyligen en partiell och en hel tunnelvariant i Dresden för byggandet av Tysklands längsta järnvägstunnel (Erzgebirge-tunneln, Krušnohorský-tunneln) mellan Heidenau och Tjeckien trafikplats Ústí nad Label.

Flera nya spår

Den partiella tunnelvarianten består av en 2,5 kilometer lång tunnel från Heidenau och en 27 kilometer lång gränsöverskridande tunnel genom Erzgebirge. En bro över Seidewitztal kommer att förbinda de två tunnlarna.

Den sammanhängande tunnelvarianten startar också i Heidenau och leder sedan 30,4 kilometer till Tjeckiska Republiken. För detta ändamål undersöker DB också möjligheten att integrera två eller fyra spår i linjen i Heidenau.

Tunnlarna förkortar restiderna

- Den tidigare rutten i Elbedalen har nått gränserna för sin kapacitet. Den nya förbindelsen kommer i framtiden att erbjuda ett översvämningssäkert alternativ och skapa förutsättningar för att flytta över mer trafik från vägen till den klimatvänliga järnvägen. Anslutningen förkortar restiderna för våra kunder, men även godstrafiken gynnas avsevärt av kortare transporttider. Städerna Dresden och Prag ligger då bara cirka en timme från varandra. Den nya linjen förbinder de internationella transportnäten och förbinder de viktiga hamnarna i Nordsjön och Östersjön med Svarta havet och Medelhavet. Nu gäller det att bestämma en prefererad variant. Tack vare det goda samarbetet med regionen har vi fått viktiga referenspunkter, säger DB:s projektledare Kay Müller.

Den föredragna varianten förväntas vara tillgänglig för trafik i slutet av 2024. Därför granskar DB de två varianterna på lika villkor:

Experter jämför dem med specifika kriterier som DB tagit fram tillsammans med miljöplanerare och deltagarna i dialogforumet. Den föredragna varianten kommer att lämnas till den tyska förbundsdagen som en del av den parlamentariska processen, som kommer att besluta om finansiering och genomförande.

Information

Webbplatsen för det nya järnvägsprojektet Dresden–Prag finns på: https://neubaustrecke-dresden-prag.de/

Pressmeddelande: Deutsche Bahn