Den tyska godstrafikbranschen vill ha fler paketsändningar på järnvägen

DHL-paket reser nu med tåg, men det finns plats för fler paket, säger DHL. Foto: DB Cargo / Kredit: Oliver Lang

Tre tyska järnvägsförbund lämnade in förslag för att öka järnvägstransporterna av paket i landet. Några av nyckelåtgärderna inkluderar en avgiftsbefrielse för kombinerade transporter, skapandet av fler sidospår och förverkligandet av nya knutpunkter för kombinerade transporter.

De tre inblandade föreningarna är Allianz pro-Schiene, Federal Association of Package and Express Logistics (BIEK) och Association of German Transport Companies (VDV).

Uppbyggnad av järnvägsinfrastruktur

Förslagen presenterades för det tyska transportministeriet, Oliver Luksic, den 22 november 2022. Föreningarna lyfter fram nödvändigheten av att förbättra kapaciteten i korridorerna, påskynda utbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen och uppgradera den urbana järnvägsinfrastrukturen.

Mer kapacitet, fler nav och fler sidospår

I ett positionspapper listade de tre föreningarna de tre viktigaste järnvägskorridorerna som behöver större kapacitet för paketleveranser.

Det är linjerna som förbinder Nürnberg-Hannover, i mitten av landet, Stuttgart-Berlin, som förbinder sydväst med nordost, och Hamburg-München som korsar Tyskland från norr till söder. Dessutom begär de tre parterna att dessa korridorer ska förses med förbindelser till Rheinland/Ruhr-området.

Ett tätare terminalnät

Initiativtagarna efterfrågar också nya knutpunkter för omlastning av järnväg och järnväg, till exempel meganav Lehrte, nära Hannover.

- Sådana innovativa nav ökar prestandan för kombinerade transporter och möjliggör nya logistikkoncept, inklusive enkelvagnskoncept, hävdade de tre förslagsställarna. Ett tätare terminalnät skulle därför säkerställa bättre förbindelser och snabbare drift, vilket ökar järnvägens attraktionskraft.

Allianz pro Schiene, BIEK, VDV

Och Pro Rail Alliance förenar 24 ideella organisationer och mer än 150 järnvägsföretag som syftar till att främja och förbättra järnvägstrafiken i Tyskland.

Tyska Federal Association of Parcel and Express Logistics (BIEK), grundades 1982. I sin funktion som tjänsteleverantör förser BIEK sina medlemsföretag med information om aktuell utveckling och trender. Association of German Transport Companies (VDV) ger råd till sina medlemsföretag på regional och nationell nivå och erbjuder en plattform för utbyte av erfarenhet och kunnande.

Källa: LOK-Report