HyperloopTT fusionerar med Forest Road Acquisition

Sedan starten 2013 har HyperloopTT gjort betydande framsteg mot att anta Hyperloop-system. Företaget har utvecklat en komplett Hyperloop-testbana i Toulouse, Frankrike, ett Hyperloop-försäkringsramverk och säkerhets- och certifieringspolicyer. Foto: HyperloopTT

Hyperloop Transportation Technologies, ett ledande transport- och tekniklicensföretag fokuserat på att göra Hyperloop till verklighet, och Forest Road Acquisition Corp. II, ett offentligt förvärvsföretag, meddelade nyligen att de har ingått ett definitivt fusionsavtal ("Merger Agreement") som förväntas resultera i att HyperloopTT blir ett börsnoterat företag.

Fusionen skapar det första publika företaget för nästa generations höghastighetsmobilitet

När transaktionen genomförs kommer det nyligen sammanslagna företaget att kallas "Hyperloop Transportation Technologies" och kommer att fortsätta att ledas av verkställande direktören Andrés de León och HyperloopTTs ledningsgrupp.

Nätverk av teknologer

HyperloopTT leds av ett erfaret team av Hyperloop affärs- och teknikproffs och bygger på ett globalt nätverk av teknologer, vetenskapsmän, ingenjörer och proffs, vilket resulterar i en tillgångsvänlig affärsmodell för teknikutveckling. Genom detta nätverk av partners driver företaget en serie av nästa generations teknologier som kommer att driva framtidens transporter.

Lägger grunden för en teknik

I och med etableringen av företagets testbana har HyperloopTT byggt upp en gedigen teknologiportfölj relaterad till patent inom områdena levitations- och framdrivningsteknik, lågtryckstransport i rör och passagerarbekvämlighet. Dessa patent lägger grunden för en teknik som kombinerar hållbarhet med förmågan att nå målen snabbare, vilket kan omdefiniera stadslandskapet, skapa nya ekonomiska möjligheter och förvandla transportindustrin på 2miljoner dollar plus.

Vad är Hyperloop?

Hyperloop är ett vakuumrörbaserat system som transporterar människor och varor i svävande kapslar i hastigheten av ett flygplan på marken. Dessa hastigheter uppnås genom användning av passiv magnetisk levitationsteknik och en linjär elmotor i ett rör med minimalt tryck och motstånd. En mobilitetslösning med transformativ kraft, Hyperloop är potentiellt renare, säkrare, hälsosammare och effektivare än befintliga transportsätt.

HyperloopTT:s investeringshöjdpunkter

Genom att kombinera erfarenhet, kompetens och partners har HyperloopTT möjligheten att förvandla transportmarknaden för flera miljoner dollar.

• Teknik som förändrar världen på en transportmarknad på 2 miljoner USD och där HyperloopTT är väl positionerat för att ta tidiga marknadsandelar för Hyperloop-tekniken

• Nästan ett decennium av egendomsägande kritisk IP-utveckling, inklusive 66 globala patent för Hyperloop-teknologier, 40 beviljade och 26 under behandling, över hela teknikspektrat inklusive levitation och framdrivning, lågtrycksslangar och passagerarupplevelse

• Affärsmodell för licensiering av tillgångsljusteknologi med tre huvudsakliga potentiella intäktsströmmar: engångslicensavgifter under systembygget, årliga licensavgifter under hela systemets livslängd och årlig intäktsdelning

• Att arbeta med tillsynsmyndigheter i USA och Europa har resulterat i lagstiftningsframsteg som gör det möjligt för transportindustrin att få tillgång till bidrag

• Innovativ modell för expert bidrag med mer än 800 teknikbidrag över hela världen sedan starten 2013

• Flera Hyperloop-projekt i olika skeden världen över, inklusive potentiella projekt i Italien och USA.

Källa: HyperloopTT