Snabbaste sjötransporten över Östersjön till Europas fastland går via Hangös hamn

Som den sydligaste hamnen i Finland har Hangö en särskilt viktig ställning som knutpunkt inom europeisk och internationell sjötrafik. Foto: Hangö Hamn

- Hangö Hamn erbjuder kunderna den snabbaste sjöförbindelsen över Östersjön till Europas fastland, säger Anders Ahlvik, VD, Hangö Hamn.

- Detta är vår kärnverksamhet: vi vill tjäna utvecklingen av handeln inom EU och därmed bidra till ekonomisk tillväxt.

Hangö hamn spelar en viktig roll när det gäller att underlätta handeln: det är inte bara landets tredje mest trafikerade hamn, utan den ligger också på södra spetsen av Finland och ger den kortaste sjövägen till andra hamnar i världen - främst Lübeck och Rostock. Ahlvik förklarar:

- Som handelscentrum har dessa två Hansastäder alltid varit en viktig inkörsport till den centraleuropeiska marknaden för oss.

Finlands viktigaste exportmarknad - Tyskland

Tyskland är Finlands största och viktigaste exportmarknad. Det mesta av Finlands industrivaror fraktas genom Hangö hamn. Samtidigt importeras många konsumtionsvaror som blommor, mediciner, hushållsapparater och bilar. Varurörelserna ökar ständigt.

Ahlvik: -Tyskland är ett viktigt transitland för varuflödet, vilket möjliggör vår intraeuropeiska handel. En del av varorna som kommer från Finland går till tyska kunder, men de allra flesta skickas över Europa till olika länder och regioner.

Platsen är nummer ett

Som den sydligaste hamnen i Finland har Hangö en särskilt viktig ställning som knutpunkt inom europeisk och internationell sjötrafik. En av hamnens många fördelar är helt klart att den medför kostnadsbesparingar och miljövinster för sina kunder.

– Rederierna är miljömedvetna, förklarar Ahlvik.

- De vill optimera trafiken för att spara bränsle. Därför är kortast möjliga transportväg avgörande. Vi erbjuder den kortaste vägen över Östersjön, vart resan än går.”

150 års erfarenhet av sjötransport

I snart 150 år har Hangö hamn erbjudit service till sina kunder. Ahlvik säger:

- Den betydande ökningen av lastbilstrafiken under de senaste 25 åren visar att vi har lyckats ta oss in på marknaden. Utbyggnaden av hamnområdet runt Koverhar 2015 stärker också vår position som främjare av internationell handel.

 Hangö Hamn arbetar aktivt med att vidareutveckla sin verksamhet. Till exempel vill företaget uppnå koldioxidneutralitet i sin egen verksamhet till 2024.

Ahlvik förklarar:

-Vi investerar ständigt i den senaste tekniken för att uppnå en hållbar utveckling i vår hamnverksamhet och därmed betjäna utrikeshandeln på bästa möjliga sätt".

Källa: Hangö hamn,