Tågoperatören Ukrzaliznycya: Spannmålstransporterna ökade med 63 procent i september

Nästan 902 000 ton spannmål transporterades av Ukrzaliznycya via gränsövergångar till grannländerna och ut till världen. Exakt 2 164 000 ton spannmål nådde sina mottagare genom sjötransporter.

Enligt senaste operativa uppgifter transporterade den ukrainska järnvägen Ukrzaliznycya i september 2022 3,4 miljoner ton spannmål och kvarnprodukter. Det är 63,2 procent mer än i augusti i år.

Det mesta av spannmålen transporterades för export - mer än 3 miljoner ton (+91,5 procent jämfört med augusti), i inrikestransporter nästan 322 tusen ton.

Omfattande export

Det är värt att komma ihåg att i september uppgick godstrafikens volym till nästan 11,7 miljoner ton last, vilket är 8,4 procent mer än i augusti.

- Sedan april har vi kontinuerligt ökat godstrafikens volym. I september ökade till exempel godsvolymen med 8 procent jämfört med augusti och med 41 procent jämfört med mars. Tack vare öppnandet av hamnar och kapacitetsökningen och effektiviteten av västra gränsövergångar med europeiska kranar till lasthantering, exporten ökar snabbt, säger Oleksandr Kamišin, styrelseordförande för Ukrzaliznycya.

Transportfakta:

I september transporterades 5,8 miljoner ton gods i inrikestrafik (-5,7 procent), i export 5,2 miljoner t (+29,8 procent), i import 632 000 t (+7,6 procent), transitering dit nästan inget. Liksom föregående månad, på grund av frigörandet av hamnar, sker en ökning av strategiska varor som spannmål (+63,2 procent), olja och petroleumprodukter (+7,3 procent), järnmetaller (+13,8 procent), salt (+ 43,2 procent), koks (+12,6 procent), kol (+1,6 procent).

Det finns en minskning av transportvolymen av byggmaterial (-9,3 procent), järn- och manganmalm (-21,2 procent) relaterat till marknadsförhållanden.

WKZ, källa Ukrzaliznycya