Smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar minskar sårbarheten i leveranskedjan

foto: microsoftteams-image

lars

Många snabbväxande logistikaktörer som upplevt ett ökande kundtryck under pandemin passar nu på att se om sitt hus och säkra upp leveranskedjan inför eventuella framtida pandemier eller andra stora samhällsförändringar. Ett tydligt fokus är att öka spårbarheten i leveranskedjan. Ett annat är att öka automationsgraden med autonoma mobila robotar.

Text: Annika Wihlborg

– Vi effektiviserar våra kunders distributionsprocesser och då tittar vi noga på alla delar och analyserar hur vi kan göra detta bättre, säger Håkan Hammar, Sverigechef på Zetes, ett belgiskt supply chain teknikföretag som varit verksamma på den svenska marknaden i drygt fem år. Bolaget utvecklar lösningar som IT-lösningar som ökat visibiliteten och spårbarheten genom hela leveranskedjan, en verksamhet som på senare år expanderat i takt med den snabbväxande logistiksektorn.

Många aktörer ser om sitt hus

Zetes grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Bryssel. Bolaget ägs sedan fyra år tillbaka av Panasonic och har sedan start utvecklat tekniska lösningar som på olika sätt stärker och effektiviserar logistikkedjan. För fyra år sedan förvärvade Zetes det svenska bolaget Datafångst AB. Zetes expanderar i snabb takt på den svenska marknaden. De har bland annat levererat lösningar till Postnords nya stora anläggning i Norrköping och har nyligen signerat avtal med en ledande fackhandelskedja samt ett stort kosmetikföretag.

–En stark trend är att många logistikaktörer nu ser om sitt hus för att stå bättre rustade om vi i framtiden drabbas av en ny pandemi.  Det handlar till stor del om att eliminera framtida risker och att minska sårbarheten i logistikprocessen. Pandemin har varit en krävande period för många logistikaktörer. Nu gäller det att bygga upp stabila processer som är mindre sårbara än sina föregångare, säger Håkan Hammar.

Hög efterfrågan på kollaborativ automation

Många av Zetes kunder har upplevt ett ökat ordertyck under hela pandemin och trenden visar inga tecken på att avta. När godsvolymerna ökar och kundernas krav skärps krävs automatiserade lösningar som ökar kontrollen och effektiviserar logistikprocessens samtliga delar. Utöver lösningar som erbjuder en ökad visibilitet i logistikkedjan ökar efterfrågan även på autonoma mobila robotar, AMR. Dessa självgående robotar kan bland annat ta över arbetsuppgifter på logistikanläggningar som tidigare utfördes manuellt, exempelvis att transportera varor från plockplats till utlastning. Många aktörer kombinerar gärna de självgående robotarna med röststyrningsfunktioner för en ökad automationsgrad.

5G öppnar upp för ökad prestanda och stabilitet

–Intresset för kamerabaserad teknik ökar stadigt. Det handlar i slutänden om att säkerställa leveranserna så rätt paket exempelvis lastas i rätt lastbil. Just möjligheten att i realtid kunna se exakt var godset befinner sig och baserat på det ta mer genomtänkta beslut efterfrågas av många, säger Håkan Hammar.

När 5G lanseras på bred front runt 2023 kommer det också att öppna upp helt nya möjligheter vad gäller visibilitet i logistikkedjan.

–5G kommer att kunna erbjuda en helt annan kapacitet än WiFi. Många logistikanläggningar har regelbundet problem med sina nätverk, men 5G möjliggör både fler uppkopplade föremål och en ökad stabilitet och prestanda i uppkopplingen. Det innebär i sin tur att logistikaktörer exempelvis kan skapa ett eget 5G-nätverk på sin anläggning, säger Håkan Hammar.