Finland planerar nya järnvägar för drygt 15 miljarder euro

Nya räls läggs i Finland. Foto: Väylävirasto

Ett exceptionellt stort antal nya stora järnvägsprojekt pågår i Finland. Parlamentsval hålls nästa vår och val tenderar att påskynda den politiska striden kring järnvägsprojekt.

 Attraktivare områden

De planerade stora järnvägsprojekten skulle kosta mer än 15 miljarder euro totalt om de förverkligas.

I många finländska län tror man att områdets attraktivitet som bostadsområde och som läge för företag kommer att öka med nya järnvägsförbindelser.

Tea Valjakka från Borgå, som arbetar i Helsingfors, anser att goda pendlingsförbindelser är viktiga trots den ökande förekomsten av distansarbete.

Enligt pendlaren Tea Valjakka från Borgå är goda pendlingsförbindelser viktiga trots att distansarbete ökar. Det finns dock en hel del kontroverser om järnvägsprojekt värda miljarder euro. 

– Jag åker buss, men en ny järnvägsförbindelse vore så klart välkommen. Det skulle påskynda arbetsresorna och ge fler alternativ, säger Tea Valjakka till radiosändaren och nyhetssajten Svenska Yle.

Gynnar hela Finland

Nylands trafikplaneringschef Petri Suominen talar för smidigare transportförbindelser.

Han säger att det planerade järnvägsprojektet för Nyland, kallat "Airway", skulle gynna hela Finland.

– Banan skulle förkorta långväga restider till Helsingfors från nästan överallt i Finland, entusiasmerar Suominen.

Järnvägslinjen skulle gå i en tunnel från Helsingfors Böle till Kervo, där den skulle ansluta till stambanan. På så sätt kunde nästan all fjärrtågstrafik i Finland styras till att passera flygplatsen.

Kanslichefen arbetar med att preparera spåren

För att få fart på nya järnvägsprojekt har man strävat efter att få pengar utanför statsbudgeten genom att bilda så kallade projektbolag, i vilka förutom staten även kommuner och företag längs banan är involverade.

Juha Majanen, chef för Finansdepartementets kansli, säger till Svenska Yle att även om de kommuner och företag som ligger längs de nya banorna är redo att delta i byggkostnaderna så är risken att den stora majoriteten av investeringarna i slutändan måste finansieras ur statens kassa.

Han hyllar beredningen av järnvägsprojekt som är dyra med tanke på tillväxteffekterna. Majanen säger att pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förändrat världen: den offentliga ekonomin är hårt skuldsatt.

Ett par aktuella järnvägsprojekt:

Entimmeståg

Den nya linjen skulle förkorta restiden mellan Åbo centralstation och Helsingfors centralstation till mer än en timme från nuvarande mindre än två timmar.

Det nya Suomi-spåret

En ny entimmes tågförbindelse, den så kallade Suomi-rata, har planerats mellan Helsingfors och Tammerfors.

Projektet Itärata (Östbanan på svenska) mellan Borgå och Kouvola

Den nya Itäratabanan skulle föra Borgå under järnvägstrafik och påskynda järnvägsförbindelserna till östra Finland.

Helsingfors flygplats

Banan skulle förkorta långväga restider till Helsingfors från nästan överallt i Finland. Järnvägslinjen skulle gå i en tunnel från Helsingfors Böle till Kervo, där den skulle ansluta till stambanan.

Källa: Svenska Yle/Väylävirasto