Fler och fler länder ser nu över sina trafikregler för att tillåta självkörande bilar

Den första autonoma bränslecellshutteln i Estland Foto: Tillverkaren Auve Tech

Idag ser vi många självkörande fordon som experimenterar på vägarna i en kontrollerad miljö under överinseende av en mänsklig förare under goda väg- och miljöförhållanden.

Forskare förutspår att det år 2025 kommer att finnas cirka 8 miljoner autonoma eller automatiserade fordon på vägen.

Kina

Nu låter Kina, världens största bilmarknad, också oss veta vad myndigheterna tycker om autonoma fordon.

Bland annat arbetar Kina nu med utkast till riktlinjer för självkörande (autonoma) fordon i kollektiva persontransporter. Huvudpoängen här är att autonoma bussar i ett inledningsskede ska få köra på "stängda sträckor", utan att vi hittar någon definition av vad det är. När det gäller taxibilar vill myndigheterna gå ett steg längre och tillåta dessa på vägar och gator med lite trafik under väl kontrollerade former.

Styrning genom fjärrkontroll

I utkastet till riktlinjer finns även bestämmelser om registrering av olyckor och tillbud. Fordonen ska bland annat ha utrustning som registrerar data de senaste 90 sekunderna före och 30 sekunder efter en oönskad händelse.

I utkastet till riktlinjer finns också bestämmelser om när en förare ska vara ombord och när fordon kan styras med hjälp av fjärrövervakning.

De kinesiska myndigheterna förväntar sig ingen plötslig övergång till förarlösa fordon i landet. Däremot är de nya riktlinjerna tänkta som ett hjälpmedel för att skapa en laglig plattform för utveckling och testning av autonoma fordon. Det senare är också av stort intresse i ett globalt sammanhang.

Kina är en betydande leverantör till världsmarknaden, inte minst när det gäller elektriska personbilar och bussar, fordon som har tagit upp det europeiska vägnätet i betydande utsträckning.