Maersk-företaget tillkännager grönt hamnprojekt

Snart ska fartygen i Aberbeens hamn använda grön energi från t.ex. havsvind istället för fossila bränslen. Foto: Port of Aberdeen Media

Nytt samarbete mellan Maersk-företaget Stillstrom och en skotsk hamn ska minska fartygens utsläpp.

Stillstrom by Maersk, ett nyligen lanserat offshore-laddningsföretag, har idag tillkännagett ett CO2-reduktionsprojekt med hamnen i Aberdeen i Skottland.

Syftet med projektet är att minska utsläppen från fartyg som står i beredskap utanför hamnen. Detta måste ske genom användning av en laddnod, så att fartygen kan använda grön energi från t.ex. havsvind istället för fossila bränslen.

Tar fram en färdplan

- Innovativt tänkande och praxis är avgörande om vi ska uppnå en grön sjöfartsindustri. Vi ser fram emot att arbeta med Stillstrom för att utveckla en energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp och minska utsläppen från fartyg i beredskap utanför vår hamn, säger Bob Sanguinetti, verkställande direktör från hamnen i Aberdeen i ett uttalande.

Stillstrom och Port of Aberdeen har ingått ett så kallat MoU-avtal, Memorandum of Understanding, som inkluderar en förstudie för att ta fram en färdplan för det potentiella införandet av offshore-laddningsinfrastruktur i Port of Aberdeen. Studien pågår till slutet av 2022.