VR Group säljer godstransportutrustning som fått ett återvinningsbeslut

Utjänta tankvagnar i Uleåborg. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Methem (Mikko J. Putkonen)

VR Group släpper ut 31 Ome-koncentratvagnar för godstransporter, som företaget har beslutat att återvinna. Utrustningen kommer att säljas i sin helhet på en auktion riktad till företag i samarbete med onlinetjänsten Huutokaupat.com den 13 september.

- Återvinningen av tåg- och järnvägsmateriel är ett hållbart sätt att bli av med en oanvändbar tillgång. Från det återvunna lagret återvinns först nödvändiga komponenter och reservdelar, till exempel boggier, för att sedan integreras i de lager som finns kvar i trafiken, eftersom tillgängligheten av reservdelar på marknaden är svag eller har slutat helt, säger Eljas Koistinen, direktör för VR Transpoint.

Komponenterna kan variera markant

Det finns totalt 31 koncentratvagnar till salu och vagnarna tillverkades ursprungligen på 1960- och 1970-talen. Normalt är den designade livslängden för en godsvagn cirka 30 år. Utrustningsenheterna som säljs är inte nödvändigtvis identiska med varandra. De komponenter som säljs kan variera mellan enskilda exemplar.

Utrustningen som säljs är inte i funktionsdugligt skick som sådan och VR Group ansvarar inte heller för säkert driftskick, överföringar eller trafiksäkerhet för den utrustning som säljs.

Vagnarna säljs som en enhet, som järnskrot och ett minimipris har definierats för helheten i auktionen. Auktionen riktar sig till företag och du måste anmäla dig till auktionen i förväg. Om det inte finns några lämpliga köperbjudanden inom deadline hamnar utrustningen i materialåtervinning.

Återvinningsbeslut

Vid återvinning slutar mer än 90 procent av utrustningens material att återanvändas. Mer detaljerad information om utrustningen som är till salu finns på företagets hemsida.

I fortsättningen kommer VR Group att sälja all sin utrustning som fått ett återvinningsbeslut och detta kommer bolaget endast att meddela på sin hemsida. I framtiden kommer materialet att säljas i takt med att VR Group fattar återvinningsbeslut om sitt tågbestånd.