Italien: RFI bygger upp en ny järnvägsstation i Firenze Belfiore för 1,1 miljarder euro

Florens nya järnvägsstation designad av Norman Foster. Foto: Foster + Partners

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) har i Europeiska unionens officiella tidning publicerat anbudet för byggandet av höghastighetslinjen och tågstationen i Florens nod med ett totalt värde av mer än 1,1 miljarder EUR (2022/S 153) -438417).

Ett arbete som anses strategiskt för FS Group och RFI, vilket kommer att möjliggöra en ny konfiguration av det florentinska järnvägsnätet.

Positiv inverkan

I själva verket kommer höghastighetstågen inte längre att behöva konkurrera med regionaltågen om banor, vilket kommer att ha en positiv inverkan både på trafikens regelbundenhet och på dess eventuella utbyggnad i fråga om frekvens och antal resor.

Slingan för den nya höghastighets-/högkapacitetslinjen (Alta Velocità/Alta Capacità) kommer att gå under jorden i cirka 7 kilometer i två parallella tunnlar med ett genomsnittligt djup på cirka 20 meter och kommer att kompletteras med två terminalsektioner ovan mark: i norr mellan Firenze tågstationer Castello och Firenze Rifredi och i söder nära Firenze Campo di Marte tågstation. Tunnlarna ska grävas upp mekaniskt med en tunnelborrmaskin.

Ny station

Den nya järnvägsstationen AV/AC Firenze Belfiore, designad av Foster Architects, kommer att byggas längs tunnelvägen. Stationen, som trafikeras av höghastighetståg, kommer att anslutas till Santa Maria Novella station och hela det omgivande tätortsområdet med olika transportmedel: den nya ”folkförflyttaren”, som kommer att fungera mellan den nya stationen och Santa Maria Novella, den som redan finns i drift Spårvagnslinje 2, den nya tågstationen Circondaria ovan jord och motsvarande förbättrade förbindelser med stadsbussarna.

Behov av Herrenknechts tjänster

Under tiden har Infrarail Firenze (IFR) redan gett företaget Herrenknecht i uppdrag att utföra moderniseringen av tunnelborrmaskinen (TBM) på Campo Marte-anläggningen. I slutet av mars, när alla arbeten och förtester är genomförda, kommer maskinen att kunna tas i drift. Samtidigt fortsätter ett antal förberedande arbeten med IFR-bolaget vid HS-stationens plats för att arbetet ska kunna slutföras enligt tidtabell.

WKZ, källa RFI