Amerikanska oljeaktier gör en överraskande återhämtning

Exxonmobils raffinaderi i Baton Rouge, Lousiana. USA:s lager av destillat ökade med 2,2 miljoner fat mot ett förväntat fall på 1 miljon fat. Foto: Wikipedia Common, kredit Adbar

Tvärtemot förväntningarna steg de amerikanska råoljelagren avsevärt i början av augusti.

USA:s råoljelager steg kraftigt med 5,5 miljoner fat, tvärtemot förväntningarna den senaste veckan.

Det framgår av ett uttalande från det amerikanska energidepartementet på onsdagseftermiddagen.

Felslagna förväntningar

Ekonomer hade förväntat sig en nedgång i lager på 1 miljon fat, enligt uppskattningar sammanställda av Bloomberg News.

För bensinlagren skedde en nedgång med 5,0 miljoner fat. Här väntades ett minus på 1,1 miljoner fat.

Priset på den amerikanska referensoljan, WTI, ligger på onsdagseftermiddagen den 10/8 på 2,5 procent lägre till 88,28 dollar, men numerären hade redan fallit innan aktiesiffran tillkännagavs.