Volvos bussar toppar registreringslistan för juli 2022

Volvo Bussar har fått den största enskilda ordern på elbussar i Europa hittills. Från 2020 kommer Volvo Bussar Corporation att leverera totalt 157 enheter av den nya helelektriska ledbussen Volvo 7900 EA till kollektivtrafikföretaget Transdev. Foto: Volvo Buses

Tre fjärdedelar av alla bussar som registrerades hos Mobility Sweden i juli 2022 var eldrivna och det är Volvo som toppar månadsstatistiken när man räknar över 10 ton.

Det visar registreringsstatistiken från Mobility Sweden. Volvo toppar statistiken med 11 bussar, alla elektriska. Två från King Long och två från BYD var också elektriska, det vill säga totalt 15 av 21 bussar över 10 ton. Siffrorna ser ut så här:

Volvo 11

Mercedes-Benz 3

King Long 2

BYD 2

MAN 1

Setra 1

Temsa 1

Bussar är den enda fordonsgruppen som ökar i Sverige. I juli producerades därför 21 bussar över 10 ton, jämfört med 17 bussar samma månad förra året. Halvåret sett som helhet visar också en ökning för bussar. Under första halvåret i år registrerades 545 bussar över 10 ton, jämfört med 346 samma period förra året. Det är en ökning med hela 57,5 ​​procent.

Ingen fordonsgrupp fluktuerar så mycket från månad till månad som bussar, vilket den svenska statistiken visar mycket tydligt. Registreringssiffrorna för första halvåret ser helt annorlunda ut än för enstaka juli. Till exempel har den tydliga marknadsledaren Scania inte en enda registrering i juli.

Halvårssiffrorna ser ut så här (med marknadsandelar inom parentes):

 

Scania 202 (37,1%)

Volvo 179 (32,8%)

MAN 98 (18,0%)

BYD 20 (3,7%)

Mercedes-Benz 12 (2,2%)

Iveco 2 (0,4%)

Setra 1 (0,2%)

Isuzu 1 (0,2%)

Övriga 30 (5,5 %)

 

Siffrorna ovan gäller alla bussar över 10 ton, oavsett framdrivningsform. Den svenska statistiken urskiljer även elbussar och då ser siffrorna helt annorlunda ut. Första halvåret sett som helhet ger oss ytterligare en marknadsledare, nämligen MAN.

Och siffrorna för elbussar över 10 ton är:

 

MAN 64 (43,2%)

Volvo 31 (20,9%)

BYD 20 (13,5%)

Scania 4 (2,7%)

Mercedes-Benz 3 (2,0%)

Övrigt 26 (17,6%)

Totalt registrerades 148 elbussar under första halvåret i år, jämfört med 139 under samma period förra året, en försiktig ökning med 6,5 %. Och andelen elbussar av alla bussar över 10 ton var 27,2 procent under första halvåret i år.

Det mest intressanta med den svenska registreringsstatistiken, men inte alls oväntat, är att elbussarna rubbar den traditionella statistiken totalt. Notera bland annat att gruppen "Övrigt" har totalt 30 registreringar under första halvåret och av dessa är totalt 26 elbussar, fördelat på märken som den svenska statistiken inte kan urskilja.

Källa: Mobility Sweden