VR: Mer än 1,4 miljoner långväga tågresor gjordes i juli

VR-tåget Pendolino på väg någonstans i Finland. Foto: Rami Salle /VR group

I juli nådde finländska VR-gruppen ett historiskt rekord i antal resor i inrikes fjärrtrafik

Häpnadsväckande 1 427 000 resor gjordes med fjärrtåg i juli, vilket är 46 procent fler än i juli 2021 och 17 procent fler än 2019.

Fler resor på alla linjer

Resandet ökade på alla linjer i juli och den största ökningen jämfört med juni skedde mellan Helsingfors och Seinäjoki (+66 procent), Helsingfors och Joensuu (+57 procent) samt mellan Helsingfors och Tammerfors och Helsingfors och Vasa (+53 procent).

- I juli gjorde vi historia och ett tidernas rekord, eftersom vi transporterade fler passagerare på fjärrtåg än någonsin tidigare på en månad! Det är underbart att passagerarna har valt ett koldioxidneutralt tåg när de reser till sommarsemesterdestinationer. Överkomliga priser och de tilläggstjänster vi erbjuder har tagits emot mycket väl och vi kommer även att rekrytera cirka 200 nya medarbetare för persontrafik, säger VR Groups tillförordnade vd Topi Simola.

Den internationella trafiken minskade emellertid med 64 procent jämfört med föregående år på grund av trafikstoppet till Ryssland. I år har 17,4 (21,7) miljoner ton gods transporterats på järnväg mellan januari och juli, vilket är cirka 20 procent mindre än föregående år. Enligt uppskattningar har nedgången i godstrafiken i öst gått framåt och trafiken kommer successivt att upphöra mot slutet av året.

Spårarbeten och avbrott störde tågtrafiken i juli

Punktligheten för fjärrtrafiken i juli var 83,7 procent. De primära sena incheckningarna var spårrelaterade (55 procent), övriga (25 procent) och VR (21 procent).

Punktligheten i VR:s lokaltrafik var i juli 96,1 procent. Orsakerna till förseningen delades in i andra orsaker (46 procent), orsaker till spåret (40 procent) och VR-skäl (14 procent).

Den genomsnittliga förseningen för HRT:s pendeltåg fortsatte sin utmärkta utveckling och var 0,53 minuter i juli. Orsakerna till förseningen är uppdelade i andra orsaker (47 procent), orsaker som beror på spåret (42 procent) och fel orsakade VR (12 procent).

 Källa VR