EU investerar 5,4 miljarder euro i hållbar, säker och effektiv transportinfrastruktur

Kartan över europeiska nätverket inkluderar de 9 kärnvägar som identifierats i TEN-T-initiativet. Källa: Creative Commons Lic. Kredit: Generaldirektoratet för rörlighet och transport, Europeiska kommissionen -

Kommissionen valde nyligen ut 135 transportinfrastrukturprojekt för EU-bidrag, bland 399 projektförslag som lämnats in under Connecting Europe Facility (CEF), EU:s finansieringsinstrument för strategiska investeringar i transportinfrastruktur.

Finansieringen kommer att stödja projekt i alla EU-medlemsstater längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Till exempel, i samband med Rysslands militära aggression mot Ukraina kommer flera projekt i Slovakien och Polen att göra det lättare att transportera varor mellan Europa och Ukraina.

Bättre infrastrukturlänkar

När kommissionären för transport AdinaVălean nyligen talade på Connecting Europe Days in Lyon:

- I dag anslår vi 5,4 miljarder euro till projekt över hela Europa som kommer att förbättra saknade infrastrukturlänkar, göra transporter mer hållbara och effektiva, öka säkerheten och interoperabiliteten, samt som skapar jobb.

Dessa utmanande tider har förstärkt betydelsen av vår EU-transportsektor och av att ha ett sömlöst, väl anslutet infrastrukturnätverk. I synnerhet projekt som uppgraderingen av järnvägsomlastningsterminalen i Haniska pri Košicich kommer att ytterligare underlätta våra förbindelser med Ukraina.

Fehmarn Bält-tunnel mellan Danmark och Tyskland

Flera projekt kommer att stärka EU:s järnvägsnät, inklusive den 18 km långa Fehmarn Bält-tunneln som avsevärt kommer att minska restiderna mellan Danmark och Tyskland. Ytterligare investeringar i utbyggnaden av det europeiska järnvägstrafikledningssystemet kommer att göra järnvägen smartare, driftskompatibel och säkrare.

Projekten inkluderar också skapandet av säker parkeringsinfrastruktur för lastbilar, uppgraderingar av grundläggande hamninfrastruktur, inklusive strömförsörjning på land för att minska utsläppen från dockade fartyg, förbättrade gränsöverskridande anslutningar till inre vattenvägar och en serie pilotprojekt med digitala europeiska luftrum. för grönt flyg och stadsflyg.

Militär rörlighet

Dessa anslag representerar huvuddelen av finansieringen från Connecting Europe Facility under ansökningsomgångarna från september 2021 och följer investeringar i projekt för militär rörlighet och alternativa bränslen i april 2022.

Källa Europeiska kommissionen