MSIE utvecklar bränslesnål solteknik för bussar

Solfilmen har testats på flera ställen, bland annat av Keolis i Danmark. Ett av de senaste testerna utfördes av tyska FlixBus på en långväga rutt mellan Dortmund i Tyskland och London. Foto: Keolis, Denmark

Belgiska företaget MSIE levererar flexibel solfilm för montering på bussarnas tak. Syftet är att producera el till elektrisk utrustning ombord och på så sätt spara bränsle.

Med dagens teknik går det inte att använda elbussar på alla ställen och det finns i alla fall en stor flotta av dieseldrivna bussar som inte kommer att bytas ut på många år.

Men om bussoperatörerna kan minska användningen av dynamo kommer de att kunna spara bränsle och underhållskostnader samtidigt som klimatet gynnas av lägre utsläpp.

Självhäftande moduler

Solfilmen är endast 1,4 mm tjock och levereras i moduler på 1 x 1,7 meter eller 1 x 2 meter. Vikten är 2,4 kg per kvadratmeter, och solfilmen kan generera upp till 400 watt per kvadratmeter.

Sex moduler kan installeras på en genomsnittlig buss, vilket kan minska bränsleförbrukningen med allt från 4,5 till 6 procent. Modulerna med solfilm kan antingen vara självhäftande eller fixerade med silikonlim.

Stationär generator sparar bränsle

Det visade sig att bussbatterierna i stort sett tömdes av solfilmen, medan dynamo bara användes för att ta topparna i strömförbrukning.

En generator som i princip är stationär sparar bränsle, håller längre och kräver mindre underhåll. Testet visade en besparing på runt 1,7 liter per 100 km, och det var innan sommaren var helt inställd.

1 liter sparad diesel innebär en CO 2-reduktion på 2,66 kg.

 Källa: MSIE