Norske Atle basar över ett bussbolag med 2600 fordon

– Jag har haft nöjet att leda ett företag som börjar med ca 4 miljarder i omsättning, ca 3700 årsverken och 2600 fordon. Foto: Norgesbuss AS

Norgesbuss, Trønderbilene, Torghatten buss och Sørlandsruta blir tillsammans med de svenska företagen Karlssons Buss och Connect bus ett enda nytt nordiskt bussföretag under namnet Connect Bus. VD för det nya bolaget blir Atle Rønning, som för närvarande är vd för Norgesbuss.

- Vår ambition är att uppnå lönsam tillväxt. Just nu har det varit en pandemi och höga bränsle- och energipriser, men på sikt är jag optimistisk både å branschens vägnar och på Connect Bus, säger han på Norgesbuss hemsida.

Offensiv bussbransch

Enligt Atle kommer medelpunkten i det nya bolaget att vara hållbarhet och digitalisering.

Centralt i den nya bolagsbildningen är multinationella CBRE Investment Management, som de senaste åren varit offensiv i den nordiska bussbranschen. Under förra året förvärvade bolaget alla de företag som nu ingår i nya Connect Bus.

Sedan har det förstås inte varit särskilt svårt att komma fram till att bolagen ska slås samman till ett. Detta har satt ett trevande slut på en utveckling som pågått under många år när det gäller allt större företagsbildningar inom kollektivtrafiken.

Om man går in på alla de sex företag och deras förflutna, alltså företagen som nu ingår i den nya Connect Bus, upptäcker man att vart och ett av dem är ett resultat av en sammanslagning/förvärv av flera andra företag.