EU:s ministrar vill stoppa försäljningen av fossilbilar 2035

Inom EU (EU 27) orsakade NOx-utsläpp 40 400 förtida dödsfall under 2019 och 47 700 i alla 41 europeiska länder. Vägtransporter stod för 39 procent av dessa NOx-utsläpp, vilket gör den till den största bidragsgivaren till denna förorening från alla källor. Detta resulterar i beräknade 18 600 förtida dödsfall per år orsakade av NOx-utsläpp från vägtransporter i Europa. Foto: CITA

Danmarks klimatminister Dan Jørgensen är stolt över lagpaketets danska karaktär, som klimatministrarna har kommit överens om.

EU-ländernas klimatministrar har kommit överens om ett paket med klimatlagstiftning som ska debatteras i EU-parlamentet.

Det skriver det danska klimat-, energi- och försörjningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Starkare kvothandelsystem

Klimatministrarna är bland annat överens om att stoppa försäljningen av nya fossilbilar 2035 och att stärka det befintliga kvothandelssystem som gäller industri och energi.

- Efter år av hårda förhandlingar, där Danmark först och främst har kämpat för ett ambitiöst förslag och sedan för att behålla och öka ambitionerna, kan vi från dansk sida vara glada och stolta över de avtal vi har ingått idag, säger Dan Jørgensen i pressmeddelandet.

Lagstiftningspaketet måste förhandlas fram med Europaparlamentet innan det kan bli verklighet.

Enligt Dan Jørgensen är paketet ett stort steg mot att Europa ska bli oberoende av Ryssland på gas- och energiområdet.

EU lever upp

Klimatministrarna har också enats om att höja klimatmålen för alla EU:s medlemsstater inom sektorer som jordbruk, transport och byggnader, står det i pressmeddelandet.

- Med de senaste dagarnas överenskommelser ser vi nu till att EU lever upp till EU:s klimatmål om minst 55 procents minskning år 2030, säger Dan Jørgensen.

I pressmeddelandet står det vidare att klimatministrarna är överens om att EU:s kvotsystem, som i dag omfattar industri, energi och flyg, måste utökas så att det även omfattar sjöfarten.

Eventuella negativa sociala konsekvenser

Ministrarna kommer också att inrätta en social klimatfond för att hantera de negativa sociala konsekvenserna av att utöka kvotsystemet.

Fondens storlek kommer inte att överstiga 59 miljarder euro – motsvarande cirka 439 miljarder danska kronor – under perioden 2027 till 2032.

 

Bildtext: Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen (S) är stolt över avtalet.