Södra godskorridor: Kombinerad sjö- och järnvägslinje Kina - Grekland - Skandinavien

Nordicon är ett ledande konsolideringsföretag i Norden med kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Från ett eget lager i Göteborg, Sverige samt lokala terminaler i varje land, organiserar företaget konsolideringen av frakt till mer än 500 exportdestinationer och från mer än 300 importplatser runt om i världen. Nordicon samarbetar med ECU Worldwide, världsledande inom neutral LCL-konsolidering med ett nätverk verksamt i 180 länder, mer än 2400 direkta handelsbanor för LCL och dörr-till-dörr-tjänster som erbjuds på mer än 50 globala marknader. BILD: Nordicon AB

På grund av den nuvarande politiska situationen flyttas Kina-Europa transporterna i allt större utsträckning från "Norra korridoren" via Ryssland/Vitryssland till andra korridorer längre söderut

 Längre transporttid

Deras nackdel är en mycket längre transporttid, även på grund av en eller flera sjösektioner eller rena fartygspassager, överbelastade hamnar och ofta otillräcklig järnvägskapacitet. En fartygspassage från Kina till Danmark tar för närvarande 55 till 60 dagar.

 Logistikföretaget Nordicon erbjuder nu kombinerad sjö/järnvägstransport via Pireus (därifrån på järnväg), vilket minskar transporttiden till 36 till 40 dagar.

 Källa: Prof. Dr. John Oberschenkel