Knorr-Bremse TruckServices förbättrar eftermonteringssäkerhet

ProFleet Assist Gen 2 är enligt tillverkaren Knorr-Bremse en lojal assistent och följeslagare i förarhytten på alla kommersiella fordon. Samtidigt som den alltid blickar framåt, känner den av i realtid när nyttofordonet byter fil. Bild: Knorr-Bremse

Nya bussar får mer och mer inbyggd säkerhet, men även äldre fordon kan få eftermonterad utrustning som eliminerar de farliga döda vinklarna.

I en alltmer komplex och krävande trafikbild är det viktigt att föraren har full överblick, inte minst över mjuka trafikanter som rör sig runt bussen. Konventionella speglar täcker inte allt, allra minst det bakre området på ledbussar vid manövrering i svängar. Men det finns utrustning som eliminerar blindzonerna för eftermontering.

Andra generations svänghjälpsystem

Knorr-Bremse är mest känd som leverantör av bromssystem för både väg- och järnvägsfordon. Eftermarknadsavdelningen heter Knorr-Bremse TruckServices, men tjänsterna är inte begränsade till lastbilar som man kan tro utifrån namnet. Företaget tillverkar och eftermonterar nu den andra generationen av svänghjälpsystemet ProFleet Assist * Gen 2.

Just nu håller företaget på att eftermontera ProFleet Assist * Gen 2 på 192 regionalbussar i Hannover, både solobussar och ledbussar, samt åtta andra fordon. – Den här eftermonteringsordern passar som handen i handsken i vår nollvision, säger Alexander Wegner som är chef för eftermarknadsverksamheten på Knorr-Bremse.

Varumärkesoberoende system

ProFleet Assist * Gen 2 har utvecklats genom ett samarbete mellan Knorr-Bremse TruckServices och Intel-företaget Mobileye. Avancerad programvara gör att svängassistentsystemet kan skilja mellan mjuka trafikanter och andra föremål, vilket i sin tur eliminerar falsklarm. ProFleet Assist * Gen 2 är ett helt varumärkesoberoende system som därmed även lämpar sig för blandade bussflottor.

Knorr-Bremse, baserat i München, har cirka 30 500 anställda över hela världen och har mer än 100 produktionsenheter i över 30 länder.

Källa: Knorr-Bremse