Världens största rederier har slutat handla med Ryssland, men åländska Lundqvist Rederierna utesluter inte dessa transporter

Tankfartyget Primero i åländska Lundqvist Rederiernas tjänst. Foto: Lundqvist Rederierna

Åländska Lundqvist Rederierna har koncentrerat sig på internationella oljetransporter. Det åländska rederiet har varit en återkommande gäst vid ryska hamnar i Svarta havet. Varifrån oljan ska hämtas i fortsättningen är oklart.

Lundqvist Rederierna kommer sannolikt att kämpa för lönsam ny sysselsättning eftersom de drar sig tillbaka kraftigt från sin tunga exponering mot rysk export

Lundqvist Rederierna står inför utsikterna för tomma tankfartyg på grund av sin stora exponering för ryska exportlaster.

100 000 ton olja

- Ännu så länge är alla mina fartyg fortfarande sysselsatta", sa vd Ben Lundqvist. "Om du frågar mig igen nästa vecka kommer jag att veta mer om det då."

Aframax-specialisten baserad på Finlands Östersjö Åland har tills nyligen haft hälften av sin 10-fartygsflotta handel i Svarta havet och Medelhavet och hälften i norra Europa.

På webbplatsen Marine Traffic kan man läsa att den åländska oljetankern Sword lastade 100 000 ton olja i den ryska hamnstaden Novorossijsk. Fartygets slutdestination är Fos-sur-Mer i Frankrike.