Finland beslagtog rysk egendom för drygt 80 miljoner euro plus flera tusen tågvagnar

Rysk godsvagn, i bilden fortfarande i rysk ägo, Foto: Wikipedia Common, kredit: Sergeev Pavel

Finland beslagtog en hel del rysk egendom sedan landets folkrättsvidriga invasion. Dit hör ett tusental ryska tågvagnar som står strandade runt om i landet.

-Sanktionerna mot ryska företag, oligarker och politiker får ofta symboliseras av pampiga villor och lyxyachter. Men Finlands Utsökningsverk, som det heter, har enligt finländska tidningen Hufvudstadsbladet, också beslagtagit mer alldagliga tillhörigheter.

Bland de mer skrymmande beslagtagna tillhörigheterna finns ett tusental ryska tågvagnar, tillhörande olika ryska banker och storföretag. Det visar de dokument som tidningen HBL har begärt ut. Det rör sig om olika sorters godsvagnar, som kommit in i landet innan trafiken över gränsen stoppades. Om man lade ut dem på rad skulle de bilda ett minst tio kilometer långt tåg.

Förvaringen ger inga några problem för VR

Det är Utsökningsverket som fattar beslut om att beslagta egendom.

-Största delen av besluten har fattats utifrån anmälningar som VR, landets överlägset största järnvägsoperatör, har lämnat in till myndigheten. Trots att vagnarna är många orsakar förvaringen inte några problem för VR, säger Eljas Koistinen, direktör för VR Transpoint.

– Jag kan inte säga exakt hur många vagnar det är frågan om, men grovt räknat är det ändå klart under tio procent av alla tågvagnar som finns på finsk räls.

Koistinen kan inte svara på hur mycket vagnarna är värda, eftersom de är av varierande ålder och modell. Han avslöjar inte heller var de finns. Det är en säkerhetsfråga.

– De förvaras runtom i landet så länge beslagtagningsbeslutet står fast. Vad som händer med dem är en fråga för myndigheterna.

Fastigheter, järnpellets och en arena

Utsökningsverket har så här långt lagt beslag på rysk egendom till ett värde av cirka 82 miljoner euro, säger häradsfogde Aki Virtanen.

– Men i de här sammanhangen måste man alltid betona att vi följer försiktighetsprincipen när vi uppskattar värdet. Det finns egendom som är svår eller omöjlig att värdera och som därför inte är medräknad, säger Virtanen.

Har inte hittat all egendom

Under de senaste veckorna har myndigheten fattat färre beslagtagningsbeslut än i april och under början av maj. Det ska inte tolkas som att Utsökningsverket har hittat all egendom som berörs av sanktioner, säger Virtanen.

Utredningar kan pågå för fullt även om ett beslut inte har fattats. Men takten kan ha varit högre i mars, då uppdateringarna av EU:s sanktionslistor var mer omfattande.

– Sanktionslistorna har uppdaterats sex gånger så här långt. På de första listorna fanns hundratals nya personer per lista, medan den senaste bara innehöll 65 nya namn och 18 institutioner eller företag, säger Virtanen.

Rotenbergs egendomar i Borgå

Bland de mer omskrivna exemplen på egendom

som beslagtagits finns oligarken Boris Rotenbergs egendomar i Borgå och Hangö samt ishockeyarenan i Böle som till viss del ägs av Rotenberg och den sanktionsbelagda oligarken Gennadij Timsjenko.

Den allra mest värdefulla tillgången uppges stå i Karleby hamn, i hamnoperatören Rauanheimos förvar. Det handlar om ett lass på närmare 300 000 ton järnpellets från företaget Severstals gruvor i Karelen, som totalt ska vara värt drygt 40 miljoner euro, rapporterar Österbottens tidning. Ägare till Severstal är den sanktionsbelagda affärsmannen Aleksej Mordasjov, Rysslands rikaste man.