Oslo kommer att etablera ett helelektriskt buss-system med plats för 61 elbussar

Elbussanläggning i Alnabru.För att nå ambitionen om fossilfri bussdrift till 2028 finns ett behov av att fortsätta elektrifieringen av Alnabrus busssystem och fullelektrifiera hela busssystemet genom detta projekt. Illustration: Bussanlegg AS/Sporveien

Anläggningen ska stå klar 2023 och är ett viktigt steg på vägen mot utsläppsfri kollektivtrafik i Osloområdet.

Bussanlegg AS är ett helägt dotterbolag till Sporveien AS som äger, utvecklar och hyr ut infrastruktur för bussverksamhet i huvudstadsområdet.

Kör bara elbussar

En av bussanläggningarna, vid Alnabru i Oslo, ska nu elektrifieras.

– Kommunfullmäktiges mål är att Oslo ska bli världens första utsläppsfria stad. En viktig del i det arbetet är att göra alla bussar utsläppsfria, något de kommer att vara om bara ett par år. Det är bra för miljön, men det är också bra för Osloborna som vill ha renare luft, mindre buller och bekvämare resor. Därför är jag mycket nöjd med att Alnabru bussanläggning endast kommer att köra elbussar under de kommande åren, säger kommunalrådet för miljö og transport i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Consto Anlegg Øst har fått uppdraget att utföra byggarbetet av Sporveien. Bussoperatören Unibuss, som också är ett dotterbolag till Sporveien, har av Ruter fått uppdraget att etablera själva laddutrustningen som installeras efter det tyngre byggarbetet.

Klarar 61 elbussar

Nya miljökrav inom kollektivtrafiken förutsätter vidareutveckling och utbyggnad av bussanläggningarna i och kring huvudstaden. Bussanläggningarna används för service, parkering och tvätt av bussar. Elektrifiering av bussflottan kräver arrangemang för laddning av elbussar och därmed också mer yta för transformatorstationer och laddutrustning i anslutning till bussanläggningarna.

– Utveckling av bussanläggningarna handlar till stor del om modernisering, kapacitetsutbyggnader och underlättande av fossilfri och utsläppsfri bussverksamhet. Efter uppgraderingen kommer anläggningen på Alnabru att anpassas enbart för elbussar, och får en kapacitet på 61 elbussar, mot 30 elbussar från och med idag, säger Jan Erik Ruud Olsen, general manager för Sporveiens dotterbolag Bussanlegg AS.

Byggstart är planerad till sommaren 2022 och färdigställs under hösten 2023.

Källa: Bussanlegg AS