DB Schenker: Urban flotta helt elektrisk senast 2030

Deutsche Bahn- Schenker meddelar att koncernen kombinerar idag de specifika fördelarna med varje läge och kombinerar därför godstågens enastående ekologiska fotavtryck med flexibiliteten hos lastbilar. Gods transporteras med järnväg på huvudsträckan när så är möjligt. DB Schenker kan minska CO2 med upp till 80 procent jämfört med konventionella transporter på väg. Dess lastbilsflotta hanterar för- och vidaretransport. Foto: DB Schenker

DB Schenker förlitar sig på framtidens gröna försörjningskedjor och har redan tillryggalagt mer än 1,5 miljoner kilometer med eldrivna lastbilar inom europeisk styckegodstransport.

Företaget har offentliggjort siffrorna på Deutsche Bahn- Schenker Sustainable Logistics Forum i Berlin.

Logistikföretaget understryker därmed sina ansträngningar att helt byta ut sin flotta för insamlings- och leveranstrafik i städer till eldrivna ekipage till 2030.

Viktigt bidrag

-För att uppnå våra klimatmål måste vi omedelbart minska koldioxidutsläppen på väg godstransporter. Speciellt i städer och på den sista milen kan eldrivna enheter redan idag visa sina styrkor. De är ett viktigt bidrag till att hållbart minska utsläppen i trafiken, förklarade Dr Volker Wissing, tysk federal minister för digitala frågor och transporter.

Dr Levin Holle, styrelseordförande för Schenker AG tillage:

- DB Schenker har redan gjort viktiga framsteg inom klimatskydd i alla större affärsenheter. Vi vill att DB Schenker ska vara CO2-neutral 2040, precis som hela DB-koncernen. Det här är fortfarande en utmanande väg, men vi tar den med beslutsamhet och sätter tydliga signaler.

Förskottsbetalningar för klimatskydd

- DB Schenker vill gå samman med speditörer för att främja CO2-fria landtransporter. Vi gör förskottsbetalningar för klimatskydd och investerar i gröna leveranskedjor trots de höga kostnaderna. Vår vädjan går till kunderna: utbudet finns, nu måste efterfrågan och betalningsviljan för rena transporter öka, konstaterade Jochen Thewes, VD för Schenker AG.

DB Schenker använde de två första elektriska lastbilarna i Berlin redan 2017. Hittills har e-flottan i Europas största landtransportnät växt till 79 fordon.

Med serietillverkade e-lastbilar från alla större tillverkare i sitt styckegodsnätverk kan DB Schenker redan leverera CO2-fritt styckegods till mer än 60 platser över hela Europa.

Diskussionsplattform

Totalt används mer än 60 lastcyklar i stadstrafik i 24 europeiska städer. Deutsche Bahn - Schenker anordnade nyligen Sustainable Logistics Forum som en diskussionsplattform för speditörer och transportörer med anledning av företagets 150-årsdag. På så sätt satte DB Schenker fokus på de gemensamma ansträngningarna för miljövänliga transport- och logistiklösningar under jubileumsåret.

Pressmeddelande Deutsche Bahn