VR Group utfärdar sin första gröna obligation

VR-Group Plc (VR Group) ger ut en grön obligation på 300 miljoner euro utan säkerhet. Foto: VR Group, kredit: Sini Mesilaakso

VR-Group Plc (VR Group) ger ut en grön obligation på 300 miljoner euro utan säkerhet.

Den 7-åriga obligationen har en fast kupong till räntan 2,375 procent per år. Obligationsemissionen tilldelades både nordiska och centraleuropeiska investerare.

VR Group kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Helsinki Ab:s officiella lista över hållbara obligationer. Obligationen representerar VR Groups första emission under dess nyinrättade Green Finance Framework.

Belyser VR:s kreditprofil

- Vi är mycket nöjda med framgången med VR Groups första gröna obligation. Obligationserbjudandet var väl övertecknat vilket belyser både styrkan i vår kreditprofil såväl som investerarnas förtroende för vår förmåga att främja hållbara transporter och logistik i Norden, säger Erkka Repo, CFO på VR Group.

Intäkterna från emissionen kommer att användas i enlighet med VR Groups Green Finance Framework till investeringar i rena transporter, projekt för förnybar energi och energieffektivitet för byggnader som ägs eller drivs av VR.

Målet är att mildra klimatförändringarna globalt genom att minska utsläppen av växthusgaser och generera förnybar energi samt energibesparingar.

Investerar bland annat i nya ellok

- Den gröna obligationen emitteras för att stödja VR Groups plan att investera cirka en miljard euro i järnvägsbestånd i Finland under 2022–2026. Vi kommer till exempel att investera i nya ellok, elektriska tåg och i underhåll och livscykelstyrning av den befintliga flottan, säger CFO Erkka Repo.

Danske Bank A/S agerade Global Coordinator och Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som gemensamma huvudansvariga för transaktionen. Nordea Bank Abp fungerade som Green Structureing Advisor.

Källa: VR