Frontlines VD: Rysk olja flödar relativt fritt genom marknaden

Ett av Frontlines fartyg. Foto: Frontline

Frontline vill inte ta "moralisk ställning" angående Ryssland utan håller sig i stället till de sanktioner som finns. Stora mängder rysk olja strömmar fortfarande genom marknaden, sa toppchefen nyligen.

Trots massiva sanktioner från väst och exempel på rederier som offentligt uttalat sig mot att ta nya transporter fortsätter stora mängder av rysk olja att strömma genom marknaden.

Så lät det nyligen från Frontlines högsta chef Lars Barstad vid en telefonkonferens om fortsättningen på rederiets bokslut för första kvartalet.

Ingen moralisk ställning

Barstad fick frågan om var Frontline drar gränsen i förhållande till laster som kan innehålla rysk olja, och om företagets limit ligger på samma nivå som hos andra rederier.

- Vi håller öga på vad EU, USA och Storbritannien beslutar. Vi tar alltså ingen moralisk ställning, utan följer vad politikerna vill att vi ska göra.

Men med de sanktioner som hittills införts är det fortfarande tillåtet att både lasta och transportera rysk olja, blev svaret.

- Som det är just nu, och som vi redan ser det, kan rysk råolja faktiskt strömma ganska fritt in på marknaden och till övervägande del därefter till Asien. Det gäller både olja och produkter, sa Lars Barstad och tillade:

- Om den politiska världen vill stoppa rysk export måste den göra något åt ​​hur sanktionerna är uppbyggda.

Asien urholkar sanktionerna

Sedan februari i år, när Ryssland började sin invasion av Ukraina, har den ryska olje-exporten sjunkit med 360 000 fat om dagen, förklarade Lars Barstad.

Under samma period minskade den europeiska importen från Ryssland med 1,4 miljoner fat om dagen, och Europa har ersatt det med import från Asien, Afrika och Amerika.

Asien har i sin tur ökat sin import från Ryssland, förklarade Barstad.

 - Det säger dig att den här oljan fortfarande rör på sig, sammanfattade toppchefen.

 Lars Barstad har tidigare uttalat att Frontline inte har någon "särskild policy angående Ryssland".

 

Källa: Frontline/Energy Watch

 

 

 

Med vänlig hälsning