VR Group utfärdar koncernens första gröna obligation

Huvudarrangörerna av emissionen är Danske Bank A/S (Global Coordinator), Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank Plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Nordea Bank Abp fungerade som grön struktureringsrådgivare. Foto: VR Group, kredit: Sini Mesilaakso

VR Group Plc (VR Group) kommer att emittera en osäkrad grön obligation på 300 miljoner euro. Den fasta räntan på den sjuåriga obligationen är 2,375 procent. Obligationen tecknades av både nordiska och centraleuropeiska investerare.

VR Group kommer att lämna in en ansökan om upptagande av den gröna obligationen till handel på börslistan över Nasdaq Helsinki Oy:s ansvariga obligationer. Obligationen är den första som emitteras under det nyligen inrättade Green Finance Framework.

Främjar miljövänliga järnvägstransporter

- Vi är mycket nöjda med framgången med VR Groups första gröna obligation. Lånet var klart övertecknat, vilket visar både styrkan i vår skuldprofil och investerarnas förtroende för vår förmåga att främja miljövänliga järnvägstransporter och logistik i de nordiska länderna, säger Erkka Repo, CFO på VR Group.

Intäkterna från emissionen kommer att användas till projekt som följer VR-koncernens ramverk för grön finans. Projekten omfattar investeringar i rena transporter, projekt för förnybar energi och energieffektivisering av byggnader som ägs eller drivs av VR Group. Målet är att mildra klimatförändringarna globalt genom att minska utsläppen av växthusgaser, producera förnybar energi och spara energi.

Förlängning av livscykeln för befintlig utrustning

- Den gröna obligationen stöder vår plan att investera cirka en miljard euro i järnvägstransportutrustning i Finland 2022–2026. Vi investerar bland annat i nya ellok, pendel- och nattågsutrustning, samt underhåll och förlängning av livscykeln för befintlig utrustning”, säger finanschef Erkka Repo.

Källa: VR Group