VR säger upp avtal som rör gränsöverskridande godstransporter österut

Järnvägsstationen i Luumäki, i östra Finland nära ryska gränsen. Foto: Wikidata Common, kredit: ROFI44WIK

Den 6 april tog VR Groups styrelse ett beslut om att stoppa den östra godstrafiken från regeringen och bolaget har tagit fram en plan för att minska trafiken, i samråd med kunder och med hänsyn till leveranssäkerhet. Uppsägningar enligt planen har inletts och trafiken kommer att avvecklas helt senast i slutet av året.

Planen omfattar lagstiftning och andra rättsakter som är bindande för VR, kundavtal och försörjningssäkerhetsfrågor. VR siktar på att stänga ner trafiken så snabbt som möjligt och har idag börjat säga upp kundavtal, men en del av trafiken kan fortsätta till årsskiftet enligt uppsägningsvillkoren, om kunden fortfarande kräver det.

Stoppa trafiken snabbare

- Vi bedömer att trafiken kommer att minska till cirka en tredjedel av den ursprungliga nivån i slutet av sommaren. Vissa kunder vill fortsätta trafiken fram till slutet av uppsägningstiden, men vi kommer att fortsätta förhandlingarna för att stoppa trafiken snabbare, säger VR:s VD Topi Simola.

Västliga sanktioner gäller tills vidare inte för järnvägstrafiken mellan EU och Ryssland, varför uppsägningen av VR:s godstransportavtal kan med företagets kunder i princip hanteras på det sätt som anges i avtalen och förhandlas fram med kunderna.

Beroende på kund kan trafiken stoppas omedelbart om kunden samtycker. Avtalen med de ryska järnvägarna (RZD) kommer att löpa ut samtidigt som trafiken upphör.

VR avyttrar

Europeiska unionen kommer att besluta om eventuella sanktioner och ytterligare restriktioner. VR följer i sin verksamhet strikt sanktionsbesluten samt all annan lagstiftning och officiella anvisningar. Om nya sanktioner träder i kraft kommer tidtabellen för att stoppa den övriga östra trafiken att påskyndas.

VR avyttrar också sina intressebolag och dotterbolag inom godstransporter i Ryssland

VR Group har också inlett förhandlingar om försäljning eller neddragning av sina innehav i sina finska intressebolag ContainerTrans Scandinavia (CTS) och Freight One Scandinavia (FOS). Dessutom har VR Group inlett förhandlingar om försäljningen av sitt ryska dotterbolag Finnlog.

CTS är ett företag som tillhandahåller containertransport och speditionstjänster mellan Finland och Ryssland och andra OSS-länder och Asien, varav VR äger 50 procent och JSC TransContainer 50 procent.

Importerad timmertrafik

FOS är ett logistikföretag specialiserat på frakt- och fulla tågtransporter mellan Finland, Ryssland och OSS-länderna, varav VR äger 50 procent och JSC Freight One (PGK) äger 50 procent.

Finnlog är VR:s ryska dotterbolag, som har hyrt ut vagnar till VR Transpoints nyckelkunder i Finland och kört vagnar i importerad timmertrafik mellan Ryssland och Finland.

Redan 2021 sålde VR Group verksamheten i Transpoint International (FI) Oy, som ägnade sig åt internationella vägtransporter, både i Finland och Ryssland, till Avind International Oy.

Källa: VR