Finländska företag tvingas leta efter nya marknader för att ersätta Ryssland

Enligt de finländska företagen går den omsättning som går förlorad i Ryssland bara delvis att ersätta på annat håll. Företagen letar enligt handelskammarens kartläggning efter nya marknader. Blickarna riktas då främst mot Sverige, Tyskland och USA. Också länder där det talas ryska i mellersta Asien intresserar företagen.Foto: Wikipedia Commons, kredit::Fanghong

Hela 87 procent av de företag som svarade på Finsk-Ryska handelskammarens frågor uppgav att deras omsättning minskar till följd av kriget. En tiondedel räknat med att verksamheten inte påverkas alls.

- Omsättningen krymper och personalen minskar." "Det går inte att ersätta verksamheten på den ryska marknaden helt på annat håll." De flesta av Finsk-ryska handelskammarens medlemsföretag svarar att kriget i Ukraina påverkar affärsverksamheten ogynnsamt.

- Affärsverksamheten påverkas inte alls". Det säger en tiondedel av de företag som svarat på Finsk-ryska handelskammarens enkät om krigets inverkan. Merparten av företagen svarar ändå att affärsverksamheten krymper betydligt.

 Kartläggningen gjordes i början av april.

 - Åtminstone på kort sikt påverkar kriget företag med handel med Ryssland mycket negativt", säger handelskammarens vd Jaana Rekolainen i ett pressmeddelande.

Det är den ryska personalen som påverkas mest av nedskärningarna. Företagen drar ner sin personalstyrka i Ryssland då de drar sig tillbaka från marknaden. Men hittills har många av företagen inte slutfört nedläggningen av sin ryska verksamhet. Omkring en tredjedel av företagen minskar personalstyrkan också i Finland.

Baltikum eller Mellanöstern ersätter 

Två tredjedelar av företagen tror att de delvis kan hitta ersättande marknader för sina produkter, medan en femtedel tror att de på sikt kan ersätta verksamheten i Ryssland helt på annat håll. Förutom Sverige och Tyskland tror företagen också på till exempel Baltikum och Mellanöstern som ersättning för Ryssland.

Företagen anser också att de behöver hjälp och råd då det gäller både EU:s sanktioner mot Ryssland och de ryska motsanktionerna. Företagen behöver också råd om logistik och hur de ska lägga ner sin verksamhet i Ryssland.

- Vi har de senaste veckorna ordnat mer än 20 webbinarier tillsammans med våra samarbetspartner och det har visat sig att efterfrågan är stor", säger Rekolainen i pressmeddelandet

Källa: Svenska Yle/MBL